Z dziejów sztuki Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Z dziejów sztuki GŚ i ZG.jpg
Tytuł Z dziejów sztuki Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego
Rok wydania 1982
Miejsce wydania Katowice
Wydawca Uniwersytet Śląski
Format 163x238 mm
Autor
Autor Pod redakcją Ewy Chojeckiej

Informacje:

Pod redakcją Ewy Chojeckiej

Wydawca: Uniwersytet Śląski

Miejsce i rok wydania: Katowice, 1982

Ilość stron: 352

Oprawa: miękka

ISBN 83-00-000243-X

Opis:

Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, numer: 494

Spis treści:

strona 5 • Spis treści

strona 7 • Od Redakcji

strona 9 • Ewa Chojecka: Dzieje badań nad sztuką Górnego Śląska i Zagłębia

ODKRYWANIE SZTUKI XX WIEKU

strona 19 • Andrzej Niezabitowski: Nowa forma w architekturze Katowic dwudziestolecia międzywojennego

strona 27 • Dorota Głazek: Budynek Muzeum Śląskiego w Katowicach w dwudziestoleciu międzywojennym

strona 35 • Zofia Krzykowska: Portrety Eugenii Wyszomirskiej-Kuźnickiej w interpretacji Stanisława I. Witkiewicza ze zbiorów Społecznego Muzeum Historii Miasta Katowic

strona 42 • Henryk Buszko: Kształtowanie się odrębności architektury Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w okresie międzywojennym i w Polsce Ludowej

strona 56 • Mieczysław Król: Problemy urbanistyczno-architektoniczne przebudowy centrum Katowic w latach 1954-1960 (Wybrane zagadnienia projektowo-realizacyjne)

strona 64 • Wojciech Armata: Problemy rewaloryzacji miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

strona 68 • Alfred Ligocki: Dynamika rozwoju plastyki w śląskim regionie wielkoprzemysłowym

strona 80 • Janina Rechowicz-Szawicka: Tkanina artystyczna na Śląsku

strona 86 • E. Barbara Ćwiklińska: Polska współczesna biżuteria artystyczna ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

PRÓBY NOWEGO SPOJRZENIA NA SZTUKĘ XIX WIEKU

strona 103 • Ewa Chojecka: Architektura historyzmu w Bielsku-Białej. Zagadnienie stylu funkcji i norm wartościowania

strona 116 • Witold Iwanek: Architektura historyzmu i secesji w Cieszynie (Próba zarysu)

strona 123 • Jan Skuratowicz: Architektura rezydencjonalna na Śląsku w XIX i XX wieku. Stan, problemy i postulaty badawcze

strona 131 • Józef Matuszczak: O architekturze drewnianej na Górnym Śląsku w XIX wieku

strona 141 • Janusz Dobesz: Browar w Branicach - śląski przykład historyzującej architektury przemysłowej II połowy XIX wieku

strona 146 • Zbigniew Beiersdorf: Romantyczny zespół pałacowo-parkowy w Grodźcu

strona 155 • Janusz Ziembiński: Założenie ogrodowo-krajobrazowe w Pszczynie

strona 161 • Daniela Sawicka-Oleksy: Polichromia Włodzimierza Tetmajera i Henryka Uziembły w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sosnowcu

Z ZAGADNIEŃ SZTUKI DAWNEJ - DO KOŃCA XVIII WIEKU

strona 171 • Zofia Rozanow, Ewa Smulikowska: Spuścizna artystyczna Jasnej Góry jako wykaz protektoratu królewskiego i narodowego nad sanktuarium

strona 184 • Alicja Karłowska-Kamzowa: Zagadnienie utrwalania form gotyckich w świadomości artystycznej środowiska prowincjonalnego na przykładzie Górnego Śląska

strona 190 • Matylda Konior-Opiłka: Ratowanie i konserwacja ruchomych dóbr kultury z epoki gotyku w województwie katowickim

strona 197 • Henryk Król: Śląska sztuka średniowieczna w zbiorach Muzeum Górnośląskiego. Stan badań, postulaty badawcze.

strona 203 • Jan Gałaszek: Odnalezienie i konserwacja malowideł Franciszka Antoniego Sebastiniego w zabytkowym dworze w Stodołach

strona 343 • Indeks nazwisk

strona 351 • Indeks miejscowości

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego