Więź ekonomiczna między zagłębiami Górnośląskim i Dąbrowskim w epoce kapitalizmu (do 1877 roku)

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Więź ekonom. między zagłębiami Górnośląskim i Dąbrowskim w epoce.jpg
Tytuł Więź ekonomiczna między zagłębiami Górnośląskim i Dąbrowskim w epoce kapitalizmu (do 1877 roku)
Rok wydania 1973
Miejsce wydania Katowice
Wydawca Śląski Instytut Naukowy
Liczba stron 334 + 7 stron wklejek
Format 118x164 mm
Autor
Autor Wacław Długoborski

Informacje:

Autor: Wacław Długoborski

Wydawca: Śląski Instytut Naukowy

Miejsce i rok wydania: Katowice, 1973

Ilość stron: 334 + 7 stron wklejek

Oprawa: miękka

Opis:

Książka wydana jako drugi tom z serii: Związki Zagłębia Dąbrowskiego z Górnym Śląskiem pod redakcją Henryka Rechowicza.

Spis treści:

strona 5 • WSTĘP

strona 8 • Rozdział I: PROBLEMATYKA, ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE I STAN BADAŃ

strona 29 • Rozdział II: OKRES DOMINACJI EKONOMIKI FEUDALNEJ I POCZĄTKÓW KAPITALIZMU (DO 1815 ROKU)

strona 29 • Obszar zagłębi w wymianie towarowej między Śląskiem i Małopolską w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku

strona 39 • Ożywienie handlu lokalnego w drugiej połowie XVIII wieku

strona 47 • Ogólny obraz więzi ekonomicznej obu rejonów u schyłku istnienia Rzeczypospolitej

strona 55 • Początki uprzemysłowienia pod panowaniem pruskim (1795-1806)

strona 66 • Kontakty ekonomiczne feudałów i mieszczaństwa na przełomie XVIII i XIX wieku

strona 73 • Wzrost dysproporcji między obu rejonami po 1806 roku

strona 79 • Osłabienie więzi ekonomicznej w dobie Księstwa Warszawskiego

strona 87 • Rozdział III: W KRĘGU ETATYSTYCZNEJ INDUSTRALIZACJI KRÓLESTWA (1815-1851)

strona 87 • Polityka gospodarcza Królestwa w latach 1815-1831 i rola wzorów górnośląskich

strona 99 • Eksport na teren Zagłębia górnośląskich dóbr inwestycyjnych

strona 103 • Wędrówki robotników, inteligencji i rzemieślników

strona 114 • Początki napływu kapitałów górnośląskich na teren Zagłębia

strona 126 • Wpływ protekcjonizmu na rozmiary i charakter wymiany towarowej

strona 135 • Osłabienie handlu wyrobami rzemieślniczymi i żywnością

strona 147 • Rozdział IV: OKRES LIBERALIZMU HANDLOWEGO I WZROSTU EKONOMICZNEJ PRZEWAGI GÓRNEGO ŚLĄSKA (1851-1877)

strona 147 • Zmiany w polityce celnej Rosji i Prus

strona 155 • Połączenie zagłębi linią kolejową

strona 179 • Walka konkurencyjna węgla z Górnego Śląska i węgla z Zagłębia Dąbrowskiego

strona 194 • Żelazo górnośląskie na rynkach Królestwa

strona 205 • Wywóz surowców z Zagłębia Dąbrowskiego na Śląsk

strona 223 • Rola przemytu

strona 230 • Nasilenie migracji siły roboczej

strona 245 • Geneza i ogólne warunki ekspansji kapitałów górnośląskich na terenie Zagłębia

strona 260 • Działalność na terenie Zagłębia Renarda, Kramsty, Hohenlohego i Schaffgotascha

strona 273 • ZAKOŃCZENIE

strona 282 • PRZYPISY

strona 319 • ŹRÓDŁA I WAŻNIEJSZE OPRACOWANIA

strona 325 • Содержание

strona 328 • Summary

strona 333 • Spis treści

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego