Tydzień Społeczny w Sosnowcu. 15-21 kwietnia 1937

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Tydzień Społeczny w Sosnowcu.jpg
Tytuł Tydzień Społeczny w Sosnowcu. 15-21 kwietnia 1937
Rok wydania 1937
Miejsce wydania Sosnowiec
Wydawca Sosnowieckie Zakłady Graficzne
Liczba stron 184
Strona internetowa

Informacje:

Wydawca: Sosnowieckie Zakłady Graficzne

Miejsce i rok wydania: Sosnowiec, 1937

Ilość stron: 184

Opis:

Od Komitetu Organizacyjnego.

W dniach od 15 — 21 kwietnia 1937 r. odbył się w Sosnowcu „Tydzień Społeczny”. Celem jego było omówienie olbrzymich przemian ustrojowych i społecznych, jakie niesie dzisiejsza chwila oraz przedstawienie zadań, jakie w obecnych przełomowych czasach stają przed katolicką inteligencją w Polsce.

Zorganizowaniem „Tygodnia” zajął się Komitet, wyłoniony przez miejscowe stowarzyszenia katolickie w następującym składzie: przewodniczący ks. kan. T. Jankowski, członkowie: dr. med. Adam Bilik i adw. dr. Juliusz Braun, sekretarz i skarbnik ks. prof. Jan Kiwacz.

Ze względu na znaczną frekwencję słuchaczy (ok. 800 osób), Komitet organizacyjny „Tygodnia”, po wieczorze inauguracyjnym, przeniósł wykłady z sali zebrań Rady Miejskiej w ratuszu — do wielkiej sali Domu Katolickiego.

Już podczas trwania „Tygodnia”, jakoteż po jego zakończeniu, szereg osób, które brały udział w prelekcjach, jak i ci, którzy dla różnych przyczyn — wszystkich referatów wysłuchać nie mogli, — wpływali na komitet i domagali się wydania całości prac „Tygodnia” drukiem. Z przyczyn, od Komitetu niezależnych, zrealizowanie wydania drukiem referatów „Tygodnia” uległo zwłoce. Wszystkie referaty drukowane są na podstawie stenogramów z poszczególnych wykładów.

Chęć szybszego wydania książki uniemożliwiła Komitetowi przesłanie stenogramów W Szan. Prelegentom, dla poprawienia ewent. błędów, które mimo całej dobrej woli i starań Komitetu, mogą się w tekście znaleźć.

Komitet zdecydował się na wydanie drukiem całości prac „Tygodnia”, aby dostarczyć inteligencji Zagłębia na okres wakacyjny tej tak bardzo aktualnej lektury. Za wszystkie możliwe uchybienia na tej drodze W Szan. Prelegentów i Czytelników łaskawych przepraszamy, dziękując raz jeszcze P. P. Prelegentom za Ich uczynny i ofiarny przyjazd do Sosnowca dla wygłoszenia swych głębokich referatów.

Pragniemy, aby „ Tydzień Społeczny” i książka niniejsza, która jest jego owocem, przyniosła jak największe moralne korzyści katolickiemu społeczeństwu Zagłębia, w służbie dla mocarstwowej Polski.

Spis treści:

strona 03 • Od Komitetu Organizacyjnego

strona 05 • Ks. Kan. Teofil Jankowski: Przemówienie inauguracyjne Przemówienie

strona 09 • Prezydent Józef Kaczkowski: Przemówienie

strona 12 • Prof. Dr. Stanisław Kutrzeba: Istota i charakter państwa totalnego

strona 26 • Rektor Ks. Dr. Antoni Szymański: Kapitalizm i komunizm, jako prądy ideowo-ekonomiczne

strona 49 • Prof. Ks. Dr. Jan Stępa: Jednostka i grupa w dziejowym konflikcie

strona 61 • Prof. Ks. Dr. Jan Stępa: Miłosierdzie chrześcijańskie na tle prądów epoki

strona 73 • Doc. Dr. Karol Górski: Metody wychowania personalistycznego

strona 86 • Dr. Stefan Swieżawski: Małżeństwo i rodzina w dzisiejszej Polsce

strona 102 • Red. Ks. Dr. Jan Piwowarczyk: Przebudowa współczesnego ustroju społecznego w duchu korporacyjnym

strona 112 • Mgr. Stanisław Wejhert: Zagadnienia gospodarczo-społeczne w oświetleniu encyklik papieskich „Rerum Novarum“ i „Quadragesimo Anno”

strona 129 • Adw. Dr Juliusz Braun: Ustrój Polski w Konstytucji Kwietniowej

strona 145 • Poseł Dr. Zbigniew Madeyski: Świat pracy w Polsce na przełomie czasów i doktryn

strona 161 • Inż. Lech Rościszewski: Rola inteligencji w moralnej przebudowie Polski

strona 177 • Ks. Biskup Antoni Zimniak: Na zakończenie „Tygodnia Społecznego”

strona 183 • Ks. Kan. Teofil Jankowski: Zamknięcie Tygodnia

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego