Stefan Wyszyński

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biogram
Stefan Kardynał Wyszyński
Stefan Kardynał Wyszyński
Imię i nazwisko Stefan Kardynał Wyszyński
Data i miejsce urodzenia 28 maja 1981
Zuzela
Data i miejsce śmierci 2 kwietnia 2005
Warszawa
Zawód Kardynał, Prymas Polski zwany Prymasem Tysiąclecia, Sługa Boży

Stefan Wyszyński - ur. 3 sierpnia 1901r. w Zuzeli, Prymas Polski. Absolwent KUL. Od 1930 profesor prawa kanonicznego i socjologii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, działacz Akcji Katolickiej i Chrześcijańskich Związków Zawodowych, 1932-1939 redaktor Ateneum Kapłańskiego. Okupację spędził na Lubelszczyźnie i w Laskach koło Warszawy. Był kapelanem Armii Krajowej. Od 1945 kanonik włocławski i rektor seminarium we Włocławku, 1946-1948 biskup lubelski. Od października 1948 arcybiskup gnieźnieński i warszawski, prymas Polski, od 1953 kardynał.

Aresztowany w 1953, przebywał kolejno w Rywałdzie, Stoczku, Prudniku i Komańczy - uwolniony w październiku 1956. Inicjował ruch odnowy duchowej społeczeństwa polskiego, w sierpniu 1956 doprowadził do Jasnogórskich Ślubów Narodu. W połowie lat 60. wraz z Episkopatem Polski zwrócił się do biskupów niemieckich z gestem pojednania narodów polskiego i niemieckiego, co spowodowało negatywną i gwałtowną reakcję władz partyjnych i państwowych. Uczestniczył w pracach soboru watykańskiego II. Organizował życie religijne i współtworzył nowe diecezje na Ziemiach Zachodnich. Odegrał znaczącą rolę w wyborze na tron papieski kardynała K. Wojtyły. 1980-1981 mediował między "Solidarnością" i władzami. Zmarł 28 maja1981r. w Warszawie

Proces beatyfikacyjny kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczął się z inicjatywy papieża Jana Pawła II 29 maja 1989 r. Diecezjalny proces beatyfikacyjny zakończył się 6 lutego 2001 r. Obecnie trwa etap rzymski procesu. 27 marca 2012 r. abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński otworzył w Szczecinie proces o domniemanym cudownym uzdrowieniu za przyczyną Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Sprawa dotyczy kobiety, która w wieku 19 lat zachorowała na raka tarczycy, zaś dzięki modlitwom za wstawiennictwem Prymasa Tysiąclecia została całkowicie wyleczona.

Kardynał Wyszyński przebywał w Zagłębiu Dąbrowskim kilka razy. Jedną z najsłynniejszych wizyt w dniach 20-21 maja 1967 r. w ramach obchodów Milenium Chrztu Polski złożył w Sosnowcu. Przyjechał wtedy z nim Metropolita Krakowski Arcybiskup Karol Wojtyła oraz cały episkopat Polski. Rok później prymas Wyszyński, już z Kardynałem Wojtyłą, koronował papieskimi koronami figurę Matki Bożej Anielskiej w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej.

W dniu 2 września 1981 roku odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności Miejskiej Rady Narodowej z przedstawicielami duchowieństwa i Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. Postanowiono wówczas m.in. ulicę Miłą oraz jej przedłużenia w rejonie osiedla Kilińskiego zmienić na Jana Kiepury, ulicę Kozibąka na Zagłębiowską, Stalowników na Plac Kościuszki oraz restytuować pomnik, przemianować odcinek ulicy Bieruta na Kościelną, ulicę Kowalskiej na ulicę kardynała Wyszyńskiego, a u jej zbiegu z ulicą Sienkiewicza wybudować pomnik prymasa. Wszystkie postanowienia wprowadzone w życie za wyjątkiem wybudowania pomnika Kardynała Wyszyńskiego.

Od 16 września 2001 r., czeladzki Rynek nosi imię "Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia". Jest to pierwszy plac w diecezji, który nosi imię wielkiego kapłana i patrioty. W parafii św. Józefa Rzemieślnika w Sosnowcu od 2010 r. każdego 28 danego miesiąca wierni modlą się o rychłą beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego. Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, odbędzie się 7 czerwca 2020 r. na Placu Piłsudskiego w Warszawie.

Ważniejsze prace: Katolicki program walki z komunizmem (1937), List do moich kapłanów (1969), Listy pasterskie prymasa Polski 1946-1974 (1975), Kościół w służbie narodu (1981), Zapiski więzienne (wydanie 1982), Nauczanie społeczne 1946-1981 (wydanie 1990).

Opracował: Piotr Dudała

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego