Stanisław Olwiński

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko  ???
Data urodzenia ??????
Data śmierci ???
Zawód Lekarz

OLWIŃSKI STANISŁAW (1912-1992) Urodził się 17 stycznia 1912 r. w Solcu, woj. kieleckie. Maturę uzyskał w 1930r. w Gimnazjum Państwowym im. Joachima Chraptowicza w Os1rowcu Świętokrzyskim. Dyplom lekarza otrzymał w 1937 r. kończąc Wydział Lekarski Uniwersytetu Poznańskiego. Następnie podjął pracę w Ubezpieczalni Społecznej w Sosnowcu oraz jako dermatolog w szpitalu w Będzinie. Zmobilizowany w 1939 r. jako lekarz szpitala wojskowego w Krakowie i okolicach Lwowa, po czym wrócił do Sosnowca. W 1941 r. wysiedlony udał się do Bodzentyna k. Kielc, gdzie pracował w szpitalu dla Żydów i jako lekarz rejonowy. Zagrożony aresztowaniem za współpracę z partyzantami ukrywał się w okolicach Krakowa, Pińczowa i Skalbmierza. Tam szkolił kadrę pielwiarską dla BCh i AK. W czasie pacyfikacji Skalbmierza i tzw. Republiki Pińczowskiej tworzył szpital polowy w Sielcu. Po okupacji wrócił do Zagłębia i objął stanowisko dyrektora Szpitala Dennatologicznego w Będzinie. W 1947 r. powołany do shlŻby wojskowej w Warszawie, tam pracował jako wolontariusz w Klinice Dermatologicznej pod kierunkiem prof. Grzybowskiego, ogłosił kilka prac o leczeniu kiły. Przygotowanej pracy nie ogłosił z powodu aresztowania prof. Grzybowskiego. Powrócił do Będzina, gdzie przez 24 lata pełnił obowiązki dyrektora Szpitala Dennatologicznego, a nastę- pnie po jego likwidacji był ordynato- rem oddziału dermatologicznego Szpitala nr 5 w Sosnowcu-Zagórzu do roku 1984. Po 35 latach pracy prze- szedł na emeryturę, kontynuował swoją od lat prowadzoną rozległą praktykę. Czynny w życiu społecznym lekarzy i w Towarzystwie Lekarskim Zagłębia Dąbrowskiego, a później w PTL. Pełnił przez kilka kadencji funkcję członka Zarządu. Przez lata był przewodniczącym Oddziału Kato- wickiego Towarzystwa Dermato- logicznego.Ftmkcjepełniłprzez211at, m.in. jako sekretarz i skarbnik. W uznaniu zasług w działalności społecznej i szkoleniu lekarzy odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką Za Wzorową Pracę w Służbie Zdro- wia, Zasłużonemu Polskie Towarzy- stwo Lekarskie. Otrzymał również godność Honorowego Członka PIL. Złoty Krzyż Zasługi, odznakę srebrną - Zasłużonemu w Rozwoju Woj. Katowickiego, srebrny i brązowy Krzyż za działalność w oddziałach partyzanckich i obronność kraju. Był członkiem Komisji Kontroli Zawodu przez 15 lat, Wojewódzkiej Komisji Zdrowia przy PWRN i MRN w Będzinie. Za całokształt pracy zawodowej otrzymał nagrodę pienię- żną Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia i drugą z ramienia Minister- stwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Żonaty, syn Maciej - lekarz. Zmarł w 1992 r. Pochowany na cmentarzu w Sosnowcu.

Opracował E. KocoT. Źródła:- życiorys; własne dane autora E.K.

Źródło: Emilian Kocot "Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego - Wstęp do słownika biograficznego" (zamieszczone na Wiki Zagłębie za zgodą autora)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego