Stanisław Matyja

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
-
-
Imię i nazwisko ????
Data urodzenia ???? ????
Data śmierci 1940
Przyczyna śmierci Ofiara Mordu Katyńskiego
Zawód -

St. post. PP Stanis³aw MATYJA s. Stanis³awa i Wiktorii z Koperów, ur. 25 II 1905 w Rokitnie. W policji od 1929. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Ogrodzieñcu pow. olkuski, nastêpnie w Kielcach – w Kdzie Pow., sk¹d 21 XII 1931 przeniesiony zosta³ do Wydz. OEledcz. i tam nadal we wrzeoeniu 1939. St. post. mian. w 1934. Odzn. BKZ. L. 044/1 (52), 2948.

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego