Stanisław Leszek Winczakiewicz

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko  ???
Data urodzenia ??????
Data śmierci ???
Zawód Lekarz

WINCZAKIEWICZ STANISŁAW LESZEK (1930-1993)

Lek. med. spec. urolog. Urodził się 15 listopada 1930 r. w Katowicach, szkołę podstawową ukończył w Kiel- cach, a szkołę średnią w Liceum im. M. Kopernika w Katowicach w roku 1949. Studia lekarskie ukończył z wy- różnieniem na Akademii Medycznej w Łodzi w 1954 r. Pracę zawodową rozpoczął w Szpitalu im. A. Mielęc- kiego w Chorzowie. Tam pod kierun- kiem dra L. Lacha uzyskał specja- lizację w urologii w 1960 r. W 1965 r. wygrał konkurs na ordynatora Oddziału Urologicznego w nowo otwartym Szpitalu Miejskim nr 1 w Sosnowcu i kierował nim do śmierci w dniu 11 maja 1993 r.

Do chwili wykształcenia podjego kierunkiem urologów, był przez wiele lat jedynym specjalistą w Zagłębiu. W roku 1973 został lekarzem naczelnym Szpitala Miejskiego m 1 w Sosnowcu i pozostał nim do roku 1987. przez kilka lat był członkiem zespołu konsultantów projektowanego Szpita- la Górniczego w Sosnowcu. W dowód uznania odznaczony Srebrnym Krzy- żem Zasługi, odznaką Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia, złotą odzna- ką Zasłużonemu w Rozwoju Woj. Katowickiego. Był cenionym i ogólnie szanowanym lekarzem, dobrym organizatorem. Zmarł nagle podczas pełnienia swoich obowiązków.


Źródło: Emilian Kocot "Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego - Wstęp do słownika biograficznego" (zamieszczone na Wiki Zagłębie za zgodą autora)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego