Stanisław Kołodziej

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko  ???
Data urodzenia ??????
Data śmierci ???
Zawód Lekarz

KOŁODZIEJ STANISŁAW

Dr med. Urodził się w Dąbrowie Tarnowskiej 27 lipca 1897 r. Gimna- zjum i Liceum im. Brodzińskiego w Tarnowie ukończył w 1917 r., studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - w roku 1927. W czasie studiów brał udział w zwalczaniu epidemii tyfusu na kresach. wschodnich jako ochotnik. Pracę

zawodową rozpoczął w Szpitalu św. Łaza17.a w Krakowie, a w 1930 r. prze- niósł się do Sosnowca, gdzie mieszkał i pracował do końca życia. Przez kolejnych osiem lat był asystentem oddziału wewnętrznego Szpitala na Pekinie. Od 1938 r. pracował w tzw. lecznictwie otwartym, a od 1944 r. w ambulatorium miejskim pełniąc funkcję lekarza miejskiego. W latach 1948-1959 był kierownikiem Puycho- dni Rejonowej przy ul. Małachowskiego. Od 1959 do 1965 r. byłkiero- wnikiem Stacji Pogotowia Ratun- kowego w Sosnowcu. W roku 1948 powierzono mu funkcję prezesa Od- działu Sosnowieckiego "Caritasu". Bardzo dobry lekarz i człowiek o licznych zaletach, co czyniło, że był darzony powszechnym szacunkiem. Od początku swojej pracy w Sosno- wcu był aktywnym członkiem Towarzystwa Lekarskiego Zagłębia Dąbrowskiego i później polskiego Towarzystwa Lekarskiego, również członkiem Zarządu. Za swoją pracę i działalność udekorowany był meda- lem X-lecia PRL i odznaką Wzorowy Pracownik Służby Zdrowia. Zmarł 26 marca 1972 r. Syn Stanisław jest lekarzem - ordynatorem oddziału chirurgii Szpitala Miejskiego w Czeladzi, córka Halina jest magistrem filologii romańskiej.

Opracował E. KocoT. Źródła: korespondencja z synem Stanisławem i własna dokumentacja autora E.K.


Źródło: Emilian Kocot "Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego - Wstęp do słownika biograficznego" (zamieszczone na Wiki Zagłębie za zgodą autora)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego