Smudzówka (potok)

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Prawy dopływ Czarnej Przemszy. Potok tworzą dwa strumienie wypływające z obrzeży lasu będuskiego: jeden po jego zachodniej stronie przepływający przez Smudzówkę, drugi po wschodniej stronie lasu. Nazwa wskazuje na ten zachodni jako główny (bierze początek na wysokości 342 m n.p.m. i ma długość ok 2,5 km), jednakże ten wschodni jest nieco dłuższy (ok 2,7 km, początek na wysokości 333 m n.p.m. z połączenia trzech rowów) i ma gęstszą sieć dopływów. Dwa strumienie źródłowe (okresowo wysychające) łączą się na południe od lasu będuskiego: końcowy odcinek wschodniego strumienia wyznacza granicę Myszkowa i Poręby, a koryto właściwego potoku - granicę gmin Poręba i Siewierz. Potok uchodzi do Czarnej Przemszy na wysokości 296 m n.p.m.

Zachodni strumień płynie wśród łąk i pól okolic Smudzówki i północnej części Leśniaków, dwukrotnie przecinany przez drogę wojewódzką DW-793; dolina wschodniego strumienia rozdziela lasy będuski i mrzygłodzki, porosła głównie trawami i brzozami. Na lewym brzegu potoku (w Porębie-Niwkach) znajduje się cmentarz, nad prawym brzegiem rozwija się zabudowa Leśniaków i Czekanki (gm. Siewierz). Zbocza doliny potoku w środkowym i dolnym biegu miejscami wyraźne (strome).

Potok ma długość ok. 8 km (mierząc od wschodniego cieku źródłowego), a jego zlewnia mierzy 14,5 km². Obszar górnej części to głównie teren leśny oraz łąki i pastwiska, w środkowym biegu zadrzewienia są znikome, a grunty orne przeważają nad łąkami, w dolnym biegu udział terenów leśnych wzrasta. Górna część zlewni ma kształt kolisty i gęstszą sieć rowów, bliżej ujścia zlewnia znacznie się zwęża.

Potok ma znaczenie historyczne - stanowił granicę księstwa siewierskiego od wschodniego odcinka źródłowego do ujścia.

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego