Sławkowska Syberiada

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Sławkowska Syberiada - cykliczny zimowy pieszy rajd patriotyczny organizowany od 2011 roku.

 1. I Rajd "Sławkowska Syberiada" odbył się....2011 roku. Nie została wyemitowana odznaka pamiątkowa.
 2. Odznaka pamiątkowa II rajdu Sławkowska Syberiada
  II Rajd "Sławkowska Syberiada" odbył się 22 stycznia 2012 roku. W rajdzie udział wzięło 65 uczestników. Meta rajdu zlokalizowana była przy Schronisku Młodzieżowym w Sławkowie-Niwie.
 3. Odznaka pamiątkowa III rajdu Sławkowska Syberiada
  III Rajd "Sławkowska Syberiada" odbył się 20 stycznia 2013 roku na terenie Sławkowa, Bukowna, Dąbrowy Górniczej i Sosnowca - Maczek. Zorganizowany został przez organizacje społeczne wchodzące w skład Związku Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy” tj. Oddział PTTK Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej, Towarzystwo Miłośników Maczek „Granica”, Stowarzyszenie „Unia Dla Sosnowca”, Towarzystwo Miłośników Sławkowa oraz Światowy Związek Armii Krajowej Oddział w Sławkowie i miał na celu uczczenia 150 Rocznicy Powstania Styczniowego 1863 roku, oraz pamięci wszystkich mieszkańców Sławkowa którzy zginęli w czasie II wojny Światowej. W Rajdzie wzięły udział drużyna zuchów i harcerzy ze Szkoły Podstawowej Nr 21 z Dąbrowy Górniczej Ząbkowicach, uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 28 z Dąbrowy Górniczej Okradzionów, uczniowie z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sławkowie, członkowie koła PTTK w Kluczach, pracownicy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu i turyści indywidualni, a wśród nich Grupa Rodzinna Okradzionów. Rajd przebiegał na trasach: 1. Z Bukowna wiodła trasa którą przebyła grupa narciarzy biegowych pod przewodnictwem Krzysztofa Szumery; 2. Z Okradzionowa wyruszyła grupa pod kierunkiem Gerarda Kulej która przez Krzykawkę a następnie poprzez cmentarz żydowski w Sławkowie, Walcownię dotarła na metę Rajdu; 3. Z pod krzyża Powstańczego w Sosnowcu-Maczkach wyruszyła grupa która poprzez Burki dotarła na metę Rajdu; 4. Z Rynku w Sławkowie wyruszyły grupy które przez Krzywdę a następnie przechodząc obok Krzyża Wolności dotarły na metę.
 4. Odznaka pamiątkowa IV rajdu Sławkowska Syberiada
  IV Rajd "Sławkowska Syberiada" odbył się 19 stycznia 2014 roku zorganizowany przez Związek Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy”. Meta rajdu zlokalizowana była przy Schronisku Młodzieżowym w Sławkowie-Niwie. Komandorem rajdu był Włodzimierz Kubiczek. Rajd w którym uczestniczyło 107 osób, przebiegał na trasach: 1. Z Dąbrowy Górniczej - Okradzionowa poprzez Krzykawkę Sławków Rynek na metę Rajdu udała się po raz kolejny Grupa Rodzinna Okradzionów; 2. Z Rynku w Sławkowie przy siedzibie TMS wyruszyła grupa 20 uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie na czele z Panią Dyrektor Danutą Janik oraz panią Agnieszką Chrząstek, a wraz z nimi grupa 5 dorosłych osób z Koła PTTK Klucze i grupa turystów z Tychów. Grupę tą przez Przymiarki-Ryszkę Burki prowadzili: Sylwester Zawidzki Przewodnik PTTK Oddział Huty Katowice, Jacek Skalny oraz Tomek Lorek; 3. Z Sławkowa przez Walcownię-Międzygórze Bukowno na metę Rajdu wyruszyła na rowerach (sprzyjające warunki atmosferyczne) grupa kolarzy pod przewodnictwem Krzysztofa Szumery. 4. Z Sosnowca Maczek przez Cieśle Groniec obok pomnika AK i Kwatery Ordona udała się grupa w skład której wchodziło: 13 osób z Urzędu Miasta w Sosnowcu, 18 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 21 w Dąbrowie Górniczej Ząbkowicach, 7 uczniów z Zespołu Szkół Nr 6 w Sosnowcu Ostrowach Górniczych wraz z opiekunką oraz turyści indywidualni. Grupę tą prowadzili Przewodnik Oddziału PTTK Huty Katowice Stanisław Baran i Jan Jelonek.
 5. Odznaka pamiątkowa V rajdu Sławkowska Syberiada
  V Rajd "Sławkowska Syberiada" odbył się 18 stycznia 2015 roku. Meta rajdu zlokalizowana była w budynku Towarzystwa Miłośników Sławkowa. Komandorem rajdu był Włodzimierz Kubiczek. Rajd w którym uczestniczyły 132 osoby, przebiegał na trasach: 1. Grupa 32 uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie pod przewodnictwem Danuty Janik i pań Chwastek oraz Zdunek udała się Doliną Białej Przemszy w kierunku przysiółku Chwaliboskie; 2. Grupa składająca się z uczniów szkoły podstawowej im. J.Baranowskiego z opiekunem Panem Pawłem Sobieszkiem oraz grupą PTTK Klucze, harcerzami Zastępu Sławków oraz turystami indywidualnymi pod kierownictwem przewodników z PTTK w Dąbrowie Górniczej Sylwestrem Zawidzkim, Stanisławem Baranem oraz Jackiem Skalnym i Tomkiem Lorkiem przeszła trasą przez Kabanie i Walcownię udali się pod pomnik pomordowanych w 1944 roku a następnie odcinkiem szlaku Świętego Jakuba, ścieżką rowerową obok kapliczki Świętej Trójcy do dworca PKP w Sławkowie skąd skierowała się pod Krzyż Wolności, a następnie na Sławkowski cmentarz, (gdzie przy grobie Powstańca z 1863 roku Aleksandra Pogoni-Pogonowskiego zapalono znicz), a następnie ulicą Krzywda dotarła pod Sławkowski Ratusz. 3. Kolejna grupa pod kierownictwem Krzysztofa Szumery wyruszyła z Rynku, aby pod krzyżem na Chojnach idąc przez osiedle Chwaliboskie i dalej doliną Białej Przemszy przybyć na metę rajdu; 4. "Grupa Okradzionów" pod kierownictwem Gerarda Kuleja wyruszyła z Okradzionowa by przez Krzykawkę i dalej szlakiem niebieskim przybyć na metę. Trasę tą wędrowało 9 osób; 5. Z Sosnowca - Maczek pod kierownictwem Józefa Naziemca wyruszyła grupa 14 członków tj. członkowie Towarzystwa Miłośników Maczek i pracownicy Urzedu Miasta z Sosnowca oraz 8 uczniów Zespołu Szkół w Maczkach i 11 harcerzy z 20 Dąbrowskiej Drużyny Harcerskiej wraz zastępowym Arkadiuszem Mateją, którzy przez Groniec obok Pomnika AK i schronu AK grupy "ORDONA", Niwę Zagródki - przybyli na metę rajdu.
 6. Odznaka pamiątkowa VI rajdu Sławkowska Syberiada
  VI Rajd "Sławkowska Syberiada" odbył się 17 stycznia 2016 roku. Meta rajdu zlokalizowana była w budynku Towarzystwa Miłośników Sławkowa. Komandorem rajdu był Włodzimierz Kubiczek. Rajd w którym uczestniczyły 182 osoby przebiegał na trasach: 1. Z Bukowna-Podlesia udali się turyści pod przewodnictwem Krzysztofa Szumery aby przez tereny Szczakowskiej piaskowni przebyć trasę o długości 18 km i dotrzeć na metę rajdu; 2. Z Sosnowca - Ostrów Górniczych wyruszyłą grupa pod kierownictwem Józefa Naziemca, która spod krzyża upamiętniającego miejsce ostatniego spoczynku żołnierzy AK. W grupie tej byli uczniowie Zespołu Szkół w Sosnowcu- Maczkach (14 uczniów) i turyści indywidualni, którzy przeszli przez przysiółek Groniec w Sławkowie obok schronu partyzantów Grupy Ordona z okresu II wojny światowej i dalej trasą rowerową dotarli na metę rajdu; 3. Z Okradzionowa przez Krzykawkę i Chwaliboskie do mety rajdu wyruszyła grupa pod przewodnictwem Gerarda Kuleja; 4. Z Rynku w Sławkowie wyszła grupa 80 uczniów Zespołu Szkół im. J.Pawła II w Sławkowie pod kierownictwem Danuty Janik oraz opiekunów Jolanty Wadras, Agnieszki Chwastek, Anny Zdanek, Edyty Hrabia, Jolanty Krukowskiej, którzy przez Chwaliboskie, pomnik na Krzykawce, a w drodze powrotnej przez Sławkowski kirkut dotarli na metę rajdu; 5. Z Rynku w Sławkowie pod przewodnictwem Jacka Skalnego, wyruszyła grupa, która wyruszyła szlakiem pomiędzy pomnikami i kapliczkami Sławkowa, w grupie tej uczestniczyło 32 uczniów Szkoły Podstawowej im. J.Baranowskiego w Sławkowie z opiekunami Pawłem Sobieszkiem i Małgorzatą Wiśniewską oraz członkowie Koła PTTK z Klucz i turyści indywidualni.
 7. Odznaka pamiątkowa VII rajdu Sławkowska Syberiada
  VII Rajd "Sławkowska Syberiada" odbył się 04 lutego 2017 roku. Meta rajdu zlokalizowana była w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu-Maczkach.
Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
 • Projekt realizuje
 • Herb Zagłębia Dąbrowskiego