Rzeźba progu środkowotriasowego w okolicy Będzina

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Rzeźba progu środkowotriasowego w okolicy Będzina.jpg
Tytuł Rzeźba progu środkowotriasowego w okolicy Będzina
Rok wydania 1963
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Wydawnictwa Geologiczne
Liczba stron 135 + 6 wklejek
Format 165x239 mm
Autor
Autor 'Sylwia Gilewska '

Informacje:

Autor: Sylwia Gilewska

Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 1963

Ilość stron: 135 + 6 wklejek

Oprawa: miękka


Opis:

….

Spis treści:

strona 5 • Spis treści

strona 7 • Wstęp

strona 7 • Obszar badań

strona 9 • Dotychczasowy stan badań nad rzeźbą środkowej części progu środkowotriasowego

strona 13 • Cel pracy

strona 14 • Metoda pracy

strona 16 • Budowa geologiczna

strona 17 • Stratygrafia i odporność skał progu środkowotriasowego, przedproża i zaporoża

strona 20 • Tektonika

strona 23 • Rozwój morfologiczny progu środkowotriasowego

strona 23 • Rozwój rzeźby obszaru dzisiejszego progu środkowotriasowego przed tortonem

strona 23 • Starotrzeciorzędowa powierzchnia degradacyjna

strona 30 • Formy krasowe

strona 41 • Wnioski

strona 42 • Przebieg rozczłonkowania powierzchni paleogeńskiej przed tortonem

strona 45 • Rozwój rzeźby progu środkowotriasowego w tortonie

strona 45 • Wiek i kierunek najstarszej transgresji mioceńskiej

strona 46 • Tortońska rzeźba zrębowa

strona 48 • Tektonika progu środkowotriasowego

strona 48 • Zasięg morza tortońskiego

strona 49 • Rozwój rzeźby progu środkowotriasowego w sarmacie i pliocenie

strona 50 • Przebieg cofania progu uskokowego

strona 51 • Rozwój rzeźby krawędziowej

strona 57 • Wnioski

strona 57 • Rozwój rzeźby progu środkowotriasowego w starszym plejstocenie

strona 58 • Ślady najstarszego zlodowacenia

strona 59 • Kopalna rzeźba progu środkowotriasowego i przedproża sprzed okresu zlodowacenia środkowopolskiego

strona 62 • Stratygrafia osadów czwartorzędowych (profile odsłonięć i wierceń)

strona 67 • Przebieg transgresji lądolodu w okresie zlodowacenia środkowopolskiego

strona 68 • Kierunki transgresji lądolodu w okresie stadium Odry

strona 69 • Przebieg deglacjacji

strona 73 • Interstadiał przedwarciański

strona 75 • Stadium Warty

strona 77 • Rozwój rzeźby progu środkowotriasowego w młodszym plejstocenie

strona 77 • Młodoplejstoceńskie zmiany sieci dolinnej

strona 78 • Rozwój rzeźby progu środkowotriasowego w okresie zlodowacenia bałtyckiego

strona 79 • Wietrzenie mrozowe

strona 80 • Procesy zboczowe

strona 86 • Formy degradacyjne

strona 91 • Akumulacja rzeczna

strona 94 • Formy krasowe

strona 99 • Rozwój rzeźby progu środkowotriasowego w późnym glacjale

strona 101 • Wyniki badań nad morfogenezą peryglacjalną

strona 102 • Rozwój rzeźby progu środkowotriasowego w holocenie

strona 102 • Akumulacja zboczowa

strona 103 • Dolinki erozyjne

strona 104 • Holoceńska akumulacja rzeczna

strona 105 • Wydmy

strona 108 • Formy utworzone przez procesy krasowe

strona 109 • Rozmiary holoceńskiego przeobrażenia rzeźby

strona 109 • Formy antropogeniczne

strona 111 • Wnioski ogólne

strona 113 • Literatura

strona 119 • Peзюмe

strona 131 • Summary

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego