Ruch ludowy w województwie śląsko-dąbrowskim w latach 1945-1949

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Ruch ludowy w woj śl-dąbr 1945-1949.jpg
Tytuł Ruch ludowy w województwie śląsko-dąbrowskim w latach 1945-1949
Rok wydania 1970
Miejsce wydania Katowice
Wydawca Wydawnictwo Śląsk - Katowice
Liczba stron 224
Format 149 x 201 mm
Autor
Autor Serafin Franciszek

Informacje:

Autor: Serafin Franciszek

Wydawca: Wydawnictwo Śląsk - Katowice


Miejsce i rok wydania: Katowice, 1970

Liczba stron: 224

Opis:

Spis treści:

strona 03 • Spis treści

strona 07 • Wstęp

Rozdział I

strona 11 • Powstanie i początki działalności Stronnictwa Ludowego (luty-wrzesień 1945 roku)

strona 11 • Wieś w województwie śląsko-dąbrowskim po wyzwoleniu w 1945 roku

strona 16 • Rozwój organizacyjny odrodzonego Stronnictwa Ludowego

strona 32 • Wkład ludowców w realizację podstawowych przeobrażeń społeczno-ustrojowych i gospodarczych w roku 1945

strona 41 • Współpraca Stronnictwa Ludowego z Polską Partią Robotniczą i Polską Partią Socjalistyczną oraz ze Stronnictwem Ludowym

Rozdział II

strona 45 • Rozłam w ruchu ludowym. Powstanie Polskiego Stronnictwa Ludowego (1945-1946)

strona 45 • Sytuacja w ruchu ludowym po utworzeniu Rządu Jedności Narodowej

strona 48 • Powstanie i rozwój Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie śląsko-dąbrowskim. Kryzys w Stronnictwie Ludowym.

strona 56 • Liczebność i baza społeczna Polskiego Stronnictwa Ludowego

strona 64 • Stanowisko wojewódzkich organizacji Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej wobec kryzysu w ruchu ludowym

strona 70 • Walka o odbudowę kół i instytucji Stronnictwa Ludowego na przełomie 1945/1946 roku

Rozdział III

strona 77 • Ruch ludowy w okresie walki o utrwalenie władzy ludowej (referendum, wybory do sejmu)

strona 77 • Miejsce i rola stronnictw ludowych w okresie walki o blok demokratyczny i zwycięstwo w referendum

strona 89 • Zmiany w ogólnej sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej po referendum

strona 92 • Kryzys w szeregach Polskiego Stronnictwa Ludowego

strona 107 • Udział Stronnictwa Ludowego w kampanii wyborczej

strona 113 • Dalszy rozwój organizacyjny Stronnictwa Ludowego w drugiej połowie 1946 roku oraz wzrost jego wpływów w radach narodowych i organach władzy terenowej

Rozdział IV

strona 122 • Węzłowe kierunki rozwoju ruchu ludowego w latach 1947-1949

strona 122 • Rozwój organizacyjny Stronnictwa Ludowego w latach 1947-1949

strona 143 • Ideowe i organizacyjne przemiany w Polskim Stronnictwie Ludowym

strona 156 • Proces jednoczenia się ruchu ludowego w województwie śląsko-dąbrowskim (1947-1949)

Rozdział V

strona 169 • Udział ludowców w życiu społeczno-gospodarczym i politycznym województwa

strona 169 • Współpraca Stronnictwa Ludowego z Polską Partią Robotniczą a następnie Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą i innymi stronnictwami politycznymi w realizacji podstawowych zadań społeczno-politycznych i gospodarczych

strona 176 • Udział w radach narodowych, administracji państwowej i samorządzie

strona 176 • Udział członków Stronnictwa Ludowego w działalności Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

strona 183 • Udział ludowców w Związku Samopomocy Chłopskiej

strona 189 • Zakończenie

strona 192 • Podstawowe źródła i literatura

strona 198 • Wykaz skrótów

strona 199 • Aneks

strona 204 • Coдержание

strona 206 • Summary

strona 208 • Indeks nazwisk

strona 215 • Indeks nazw geograficznych

strona 219 • Indeks instytucji, organizacji i partii politycznychGermadon

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego