Rok 1945 w województwie śląsko-dąbrowskim

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Rok 1945 w województwie śląsko-dąbrowskim.jpg
Tytuł Rok 1945 w województwie śląsko-dąbrowskim
Rok wydania 2004
Miejsce wydania Katowice
Autor
Autor Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Topola

Informacje:

Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Topola

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

ISBN 83-226-1337-7

Miejsce i rok wydania: Katowice, 2004

Ilość stron: 237

Opis:

Z notatki wydawniczej :

Rok 1945 na Górnym Śląsku miał przebieg bardziej dramatyczny niż na innych ziemiach polskich. Wyzwolenie przez Armię Czerwoną i przejmowanie władz przez administrację polską nie odbywało się bezkonfliktowo i dla wielu mieszkańców Górnego Śląska miało gorzki smak.

Zmieniał się tradycyjny kształt województwa, przed wojną nazywanego śląskim i obejmującego tzw. polską część Górnego Śląska. Generał A. Zawadzki, mianowany przez Rząd Tymczasowy pełnomocnikiem na byłe województwo śląskie skłonił Radę Ministrów (luty 1945 r.) do wyłączenia z województwa kieleckiego i włączenia do śląskiego powiatów będzińskiego i zawierciańskiego oraz miasta Sosnowca. Powiększone w ten sposób województwo zaczęto nazywać śląsko-dąbrowskim.

Zamieszczone w niniejszym tomie artykuły, opracowane przez zespół pracowników Zakładu Historii Najnowszej Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, stanowią próbę ukazania najistotniejszych problemów tamtego okresu, charakterystycznych dla województwa śląsko-dąbrowskiego (śląskiego) w 1945 roku.


Spis treści:

strona 05 • Spis treści

strona 07 • Andrzej Topol - Wstęp

strona 09 • Kazimierz Miroszewski - Armia czerwona na terenie województwa śląsko — dąbrowskiego

strona 33 • Marek Paździora — Odbudowa i tworzenie polskich władz administracyjnych i samorządowych na obszarze województwa śląsko—dąbrowskiego

strona 65 • Jarosław Tomasiewicz — Ugrupowania polityczne i organizacje społeczne w województwie śląsko—dąbrowskim

strona 140 • Adam Krawczyk — kościół katolicki i inne związki wyznaniowe na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim

strona 165 • Andrzej Topol — Przemysł ciężki w województwie śląsko—dąbrowskim

strona 178 • Kazimierz Miroszewski — Aparat przymusu i wymiar sprawiedliwości w województwie śląsko—dąbrowskim

strona 209 • Wojciech Jaworski — Szkolnictwo i nauka

strona 221 • Henryk Markowski — Państwowy Urząd Repatriacyjny na Górnym Śląsku

strona 236 • Henryk Markowski — Summary

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego