Rajd Zagłębiowski

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Plakat 17'Rajdu Zagłębiowskiego

Rajd Zagłębiowski (turystyka motorowa)

Głównym celem imprezy jest przybliżanie pasjonatom turystyki motorowej historii i zabytków sztuki, architektury Zagłębia Dąbrowskiego. Stąd pochodzi nazwa imprezy. Kolejne edycje „Rajdu Zagłębiowskiego” odbywają się kolejno w Sosnowcu, Czeladzi, Będzinie oraz w Dąbrowie Górniczej. Pasjonaci kwalifikowanej turystyki motorowej mogli dotychczas zwiedzić m.in.:
PODSTAWOWE INFORMACJE O TURYSTYCE MOTOROWEJ I NAWIGACJI SAMOCHODOWEJ

Turystyka motorowa oraz nawigacja samochodowa stanowią dwie główne dyscypliny sportów popularnych.

Polegają na przejechaniu trasy rajdu w warunkach normalnego ruchu drogowego zgodnie ze wskazówkami organizatora i obowiązującym kodyfikatorem czyli schematycznym opisem trasy z zaznaczonymi charakterystycznymi punktami jak np. skrzyżowanie dróg, budynek). Prawidłowość przejazdu trasy potwierdzana jest przez sędziów, obsługujących punkty kontroli przejazdu (PKP).

Różnica pomiędzy turystyką motorową a nawigacją samochodową tkwi przede wszystkim w szczegółowości i w sposobie opisu trasy oraz w skali trudności rajdu.

W turystyce motorowej głównym celem jest promocja zabytków sztuki, architektury i historii danego regionu wśród zmotoryzowanych turystów. Trasa zapisana jest w formie itnierera: strzałkowego, graficznego, literowego, opisowego. Dodatkowo uczestnicy mają możliwość sprawdzenia - odpowiadając na pytania testowe - posiadanych wiadomości z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy oraz znajomości przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

W nawigacji samochodowej zaś stosuje się bardziej złożone i wyrafinowane formy opisu trasy, które oparte są przede wszystkim na materiałach kartograficznych, znakach topograficznych, piktogramach a także innych formach graficznych zgodnych z obowiązującym Kodyfikatorem.

W obu tych dyscyplinach liczy się spostrzegawczość, szybkość i precyzja. Uczestnicy kształcą swój zmysł orientacji w terenie, umiejętność posługiwania się mapą. Równorzędnym celem turystyczno-nawigacyjnych imprez samochodowych jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. ćwiczenie umiejętności płynnej i bezpiecznej jazdy w trakcie prób sprawności kierowania pojazdem.


DLACZEGO WARTO?

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W TURYSTYCZNO-NAWIGACYJNYCH IMPREZACH SAMOCHODOWYCH?

(źródło: materiały organizatorów rajdu)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego