Przemysł na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XIX i XX wieku

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Przemysł na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XIX i XX wieku.jpg
Tytuł Przemysł na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XIX i XX wieku
Rok wydania 2004
Miejsce wydania Katowice
Wydawca Uniwersytet Śląski
Liczba stron 150 + wklejki (tabele)
Autor
Autor Praca zbiorowa pod redakcją Antoniego Barciaka i Andrzeja Topola

Informacje:

Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Antoniego Barciaka i Andrzeja Topola

Wydawca: Uniwersytet Śląski

ISBN 83-226-1343-1

Miejsce i rok wydania: Katowice, 2004

Ilość stron: 150 + wklejki (tabele)

Opis:

Z notatki wydawniczej :

Przedmiotem pracy są wybrane problemy z zakresu historii przemysłu na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XIX i XX wieku.

Historii gospodarczej tej ziemi szczególnie wiele uwagi poświęcił w swej działalności naukowej Profesor Jerzy Jaros, któremu książka ta została dedykowana. Zebrano w niej osiem artykułów, stanowiących pokłosie konferencji naukowej, zorganizowanej przez Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Zakład Historii Najnowszej Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 10. rocznicę śmierci Profesora.

Publikację rozpoczynają artykuły nawiązujące do wątków osobistych z życia Profesora Jarosa oraz nakreślających Jego dorobek naukowy jako historyka dziejów gospodarczych. Inne kwestie poruszane przez Autorów to: górnictwo i hutnictwo w Królestwie Polskim, hutnictwo cynku na Górnym Śląsku, zatrudnienie i produkcja w hutnictwie żelaza i stali rejencji opolskiej, przemysł górniczy i hutniczy na Górnym Śląsku.

Treść uzupełniają teksty poświęcone Towarzystwu Francusko-Włoskiemu dąbrowskich kopalń węgla oraz życiu i działalności Stanisława Majewskiego, wybitnego pedagoga, historyka górnictwa polskiego i obcego, znawcy zagadnień kopalnictwa, wszechstronnego działacza społecznego,wielce zasłużonego w podtrzymywaniu tradycji zawodu górniczego.

Spis treści:

strona 07 • Antoni Barciak, Andrzej Topol - Wstęp

strona 09 • Marian Dyba - Profesora Jerzego Jarosa drogi do historii (1925 - 1992)

strona 24 • Piotr Greiner - Prof. dr hab. Jerzy Jaros - historyk dziejów gospodarczych

strona 35 • Wiesław Caban - Górnictwo i hutnictwo w Królestwie Polskim w latach trzydziestych-sześćdziesiątych XIX wieku

strona 44 • Zbigniew Kwaśny - Hutnictwo cynku na Górnym Śląsku w I połowie XIX wieku (w świetle opinii fachowców saskich)

strona 56 • Anna Obersztyn - Zatrudnienie i produkcja w hutnictwie żelaza i stali rejencji opolskiej w II i III fazie industrializacji. Analiza statystyczno-historyczna

strona 105 • Zbigniew Hojka - Struktura organizacyjna i władze Towarzystwa Francusko-Włoskiego dąbrowskich kopalń węgla w latach 1878 - 1939

strona 121 • Andrzej Topol - Przemysł górniczy i hutniczy na Górnym Śląsku w 1945 roku

strona 130 • Sebastian Wątor - Zarys biografii Stanisława Majewskiego (1878 - 1955)

strona 00 • Anna Obersztyn - Tabele do analizy statystyczno-historycznej

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego