PPR na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Część II - Dyskusja

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
PPR na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Część II - Dyskusja.jpg
Tytuł PPR na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Część II - Dyskusja
Rok wydania 1962
Miejsce wydania Katowice
Wydawca Wydawnictwo "Śląsk"
Liczba stron 224
Pod redakcją
Kazimierz Popiołek, Henryk Rechowicz

Informacje:

Redakcja naukowa: Kazimierz Popiołek, Henryk Rechowicz

Wydawca: Wydawnictwo "Śląsk"

Miejsce i rok wydania: Katowice, 1962

Liczba stron: 224

Oprawa: miękka

Opis:

Materiały sesji naukowej poświęconej XX rocznicy powstania PPR. Katowice 25-27 stycznia 1962

Patrz również: PPR na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Część I - Referaty

Spis treści:

strona 05 • Spis rzeczy

strona 09 • J. A. Chrenow: Prace historyków radzieckich dotyczące polskiego ruchu oporu

strona 15 • Milan Hübl: Ogólne prawidłowości i specyfika przeobrażeń rewolucyjnych. Walka KPCz i PPR o przyjaźń i współpracę obu państw

strona 20 • Kvĕta Kořalková: Rola KPCz i PPR w tworzeniu sojuszu czechosłowacko-polskiego

strona 24 • Jan Badura: Polacy we francuskim Ruchu Oporu

strona 25 • Leon Poniedziałek: PPR organizatorką sojuszu robotniczo-chłopskiego

strona 27 • Zygmunt Młynarski: Koncepcje nowej polityki zagranicznej w programie Polskiej Partii Robotniczej

strona 35 • Czesław Pilichowski: Problem Ziem Zachodnich w programie i działalności PPR w okresie okupacji i po wyzwoleniu

strona 40 • Andrzej Pilch: Rola PPR w kształtowaniu się Frontu Narodowego w walce z okupantem

strona 43 • Marian Malinowski: Uwagi na temat składu PPR i antykomunistycznej działalności obozu londyńskiego

strona 44 • Reinhold Jeske: Rola niemieckiego kapitału finansowego w germanizacyjnych usiłowaniach hitlerowskiego okupanta na Górnym Śląsku

strona 49 • Kazimierz Różanowicz: Hitlerowskie prawo na Śląsku

strona 53 • Alfons Mrowiec: W sprawie polskich strat ludzkich województwa katowickiego podczas okupacji

strona 55 • Józef Zarębski: Działalność przedpeperowska i powstanie PPR w Okręgu Bielskim

strona 56 • Andrzej Kozanecki: Kontakty Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z Obwodem Krakowskim

strona 62 • Bogdan Kobuszewski: Organizacja PPR w Zagłębiu Dąbrowskim i walka zbrojna na terenie V Obwodu

strona 67 • Stanisław Wałach: Działalność Oddziału im. J. Dąbrowskiego. Znaczenie relacji uczestników.

strona 72 • Franciszek Zawada: Działalność AL na Śląsku Cieszyńskim

strona 73 • Jan Sikora: Zwiad radziecki w Beskidzie Śląskim w latach 1944-1945

strona 74 • Apolonia Kieljan: Udział kobiet w walce z okupantem

strona 76 • Jadwiga Osojca: Strajki i sabotaże jako przejawy ruchu oporu na Górnym Śląsku w latach 1940-1944

strona 81 • Zygmunt Woszkowski: Poparcie bezpartyjnych dla PPR, specyfika walki w V Obwodzie

strona 85 • Franciszek Szlachcic: Uwagi na temat specyfiki Śląska i roli walki zbrojnej oraz gromadzenia wspomnień działaczy

strona 86 • Ryszard Panic: Stanowisko PPR w sprawie polityki narodowościowej okupanta

strona 88 • Franciszek Szymiczek: Działalność propagandowo-agitacyjna PPR w okresie okupacji w V Obwodzie

strona 92 • Adam Kałuża: Program Frontu Narodowego w walce z okupantem w działalności PPR na terenie V Obwodu

strona 93 • Eugeniusz Korlacki: Działalność PPR w Będzinie

strona 97 • Walenty Kubica: Walka i działalność Partii na terenie powiatu pszczyńskiego w czasie okupacji i po wyzwoleniu

strona 102 • Beniamin Szewczyk: Działalność Partii w powiecie pszczyńskim podczas okupacji i po wyzwoleniu

strona 104 • Karol Tkocz: Wspomnienia śląskiego komunisty z lat okupacji

strona 105 • Jacek Świerkot: Wspomnienia uczestnika walk z okupantem

strona 107 • Bolesław Zych: Podziemne rady narodowe

strona 108 • Zdzisław Wiśniewski: Przygotowania PPR do wyzwolenia

strona 110 • Łukasz Golec: Obrona przed zniszczeniem kopalń "Kazimierz" i "Juliusz" oraz przygotowania do objęcia władzy

strona 113 • Edmund Rupala: Przygotowania PPR do objęcia władzy w Będzinie

strona 115 • Wawrzyn Urbański:Rola PPR w przejęciu i utrwaleniu władzy ludowej na Ziemi Rybnickiej

strona 116 • Mieczysław Maneli: Uwagi na temat powstania władzy ludowej

strona 118 • Jerzy Ziętek: Niektóre problemy władzy i administracji państwowej na Śląsku

strona 123 • Alojzy Szuba: O problemach działalności PPR na Opolszczyźnie

strona 128 • Jacek Koraszewski: Polska Partia Robotnicza wobec problemu niemieckiej listy narodowej na Śląsku

strona 133 • Władysław Herman: Działalność PPR w powiecie cieszyńskim

strona 136 • Karol Stawarz: Działalność Urzędu Bezpieczeństwa i MO

strona 140 • Józef Chlebowczyk: Niektóre problemy walki z podziemiem w Beskidzie Śląskim w latach 1945-1948

strona 147 • Artur Bubik: Odbudowa i działalność aparatu wymiaru sprawiedliwości

strona 150 • P.W. Galenko: Pewne problemy powstania socjalistycznego sektora w gospodarce narodowej Polski

strona 156 • Marek Grabania: Rola PPR w odbudowie gospodarki w województwie śląsko-dąbrowskim

strona 160 • Józef Ligęza: Obrona polskiej kultury przed okupantem. Wytyczne polityki Partii w dziedzinie kultury

strona 163 • Tadeusz Kaszper: Rewolucyjne przemiany oświatowe w województwie śląsko-dąbrowskim w latach 1945-1946

strona 168 • Józef Ledwoń: Działalność PPR na Politechnice Śląskiej

strona 169 • Jan Kantyka: ZWM pomocnikiem Polskiej Partii Robotniczej

strona 175 • Witold Jakóbczyk: Uwagi na temat badania dziejów PPR

strona 176 • Josef Kolejka: Rola historyków czechosłowackich i polskich na polu poznawania dziejów obu narodów i ic współpraca

strona 178 • Otokar Káňa: Badania naukowe w CSRS nad okresem okupacji

strona 182 • Jan Pierzchała: Sprawa życiorysów działaczy Partii. Działalność Anastazego Kowalczyka

strona 187 • Henryk Rechowicz: Problem samodzielności na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim oraz dwie tendencje w Rartii w okresie okupacji

strona 192 • Kazimierz Popiołek: Podsumowanie dyskusji

strona 196 • Informacje o dyskutantach Sesji Naukowej

strona 199 • Wykaz najważniejszych skrótów

strona 202 • Indeks nazwisk

strona 214 • Indeks nazw geograficznych

strona 222 • Indeks zakładów pracy

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego