Metale ciężkie w środowisku glebowym olkuskiego rejonu eksploatacji rud Zn-Pb

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Tytuł Metale ciężkie w środowisku glebowym olkuskiego rejonu eksploatacji rud Zn-Pb
Rok wydania 2009
Miejsce wydania Katowice
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Format 132
Autor
Jerzy Cabała
Strona internetowa


Informacje:

Autor: Jerzy Cabała

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Miejsce i rok wydania: Katowice, 2009

Ilość stron: 132

Oprawa:

ISBN 978-83-226-1915-5

Opis:

Spis treści:

strona 5 • Spis treści

strona 7 • Wstęp

strona 10 • Przegląd literatury

strona 10 • Geologia, mineralogia i geochemia śląsko-krakowskich złóż Zn-Pb

strona 20 • Historyczna i współczesna eksploatacja rud Zn-Pb

strona 25 • Cynk, ołów, kadm i tal w środowisku glebowym

strona 31 • Materiał, metody i rejony badań

strona 32 • Materiał badawczy

strona 33 • Fazowe badania rentgenowskie

strona 34 • Badania chemiczne

strona 34 • Badania submikroskopowe

strona 34 • Charakterystyka miejsc i źródeł zanieczyszczenia gleb

strona 35 • Tereny historycznej eksploatacji rud Zn-Pb

strona 37 • Współczesne składowiska odpadów poflotacyjnych

strona 41 • Odpady pohutnicze

strona 42 • Odpady z historycznej przeróbki rud

strona 45 • Składniki mineralne gleb z terenów zanieczyszczonych przez górnictwo i hutnictwo rud Zn-Pb

strona 50 • Metalonośne składniki mineralne w ryzosferze

strona 52 • Minerały żelaza

strona 54 • Minerały cynku

strona 57 • Minerały ołowiu

strona 59 • Minerały zawierające kadm, mangan oraz inne metale i metaloidy

strona 64 • Metalonośne, syntetyczne formy kuliste

strona 69 • Wtórne składniki mineralne

strona 69 • Polimineralne, metalonośne polewy, naskorupienia i nacieki

strona 71 • Siarczany wapnia, żelaza i ołowiu

strona 75 • Węglany wapnia, krzemionka

strona 77 • Koncentracje metali ciężkich w powierzchniowej warstwie gleb

strona 78 • Wpływ źródeł emisji na poziom koncentracji metali

strona 82 • Koncentracje metali we frakcjach ziarnowych gleb

strona 87 • Tereny historycznej przeróbki rud Zn-Pb

strona 92 • Dyskusja wyników

strona 108 • Wnioski

strona 110 • Literatura

strona 125 • Summary

strona 128 • Peзюмe

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego