Marian Witold Trawiński

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko  ???
Data urodzenia ??????
Data śmierci ???
Zawód Lekarz

TRAWIŃSKI MARIAN WITOLD Urodził się 5 grudnia 1890 r. w Tokamówce na Podolu. Dyplom le~ uzyskał w 1914 r. w Odessie. Od 1918 r. rozpoczął pracę w II Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu Warszaw- skiego. W 1921 r. brał udział jako ochotnik w zabezpieczaniu powstania śląskiego na terenie Sosnowca. W 1925 r. uzyskał stopień dra medycyny. W 1929 r. podjął pracęjako ordynator w Szpitalu hr. Renard w Sosnowcu, a następnie pełnił funkcję tę w Szpitalu Powiatowej Kasy Chorych w Sosnowcu, który w 1936 r. został przemianowany na Centralny Szpital Ubezpieczalni Społecznej. Zmobili- zowany w czasie wybuchu II wojny światowej brał krótko udział w kam- panii wrześniowej, po czym wrócił do Zagłębia. Podczas okupacji pracował w szpitalu w Dąbrowie Górniczej, operował również w szpitalu w Czeladzi, współdziałał w pomocy ofiarom wojny. Po odzyskaniu niepo- dległości powrócił na stanowisko ordynatora oddziału chirurgicznego Centralnego Szpitala Ubezpieczalni Społecznej w Sosnowcu. W 1950 r. uzyskał stopień dra habilitowanego w Akademii Medycznej w Warszawie. W roku 1951 r. powołano go na kierownika Kliniki Chirurgicznej Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, a następnie został profesorem i kierownikiem III Kliniki Chirur- gicznej Śląskiej Akademii Medycznej w Bytomiu. Na tym stanowisku pozostał do 1962 r., tj. do momentu przejścia na emeryturę. W tym czasie ciężko chorował. Od chwili przybycia do Sosnowca w roku 1929 był bardzo aktywny w działalności Towarzystwa Lekarskiego Zagłębia Dąbrowskiego, jako członek Zarządu, a później wieloletni prezes przed i po fi wojnie światowej. Bardzo energiczny, o dużym poczuciu obowiązku, świetny chirurg i administrator, zyskał sobie ogólny szacunek w gronie lekarzy i personelu oraz pacjentów. Na posie- dzeniach naukowych Towarzystwa Lekarskiego wygłosił 69 referatów naukowych, z których część opubli- kował w prasie medycznej. W 1957r. Towarzystwo Lekarskie Zagłębia Dąbrowskiego nadało mu godność Członka Honorowego. Podobną godność uzyskał w Towarzystwie Chirurgów Polskich, był również organizatorem Śląskiego Oddziału tego Towarzy- stwa. 2 października 1963 r. zmarł w Warszawie, do której p17.eniósł się z Sosnowca w 1962 r.

Opracował E. KocoT. Źródła: materiały Sosnowieckiego Koła PTL;AI- bum Chirurgów Polskich, PAN 1990.


Źródło: Emilian Kocot "Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego - Wstęp do słownika biograficznego" (zamieszczone na Wiki Zagłębie za zgodą autora)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego