Marcjanna Grzanka

Z WikiZagłębie
Zagłębiowskie Biogramy
Marcjanna Grzanka
Marcjanna Grzanka
Imię i nazwisko Marcjanna Grzanka
Data i miejsce urodzenia 18 czerwca 1882
Krzywopłoty k/Olkusza
Data i miejsce śmierci 26 czerwca 1941
Sosnowiec
Zawód służąca, Sługa Boży
Grób Marcjanny Grzanki na cmentarzu katolickim w w Sosnowcu-Pekinie przy ul. 11 Listopada.

Marcjanna Grzanka - (ur. 18 czerwca 1882 r. w Krzywopłotach (k/Olkusza), zm. 26 czerwca 1941 w Sosnowcu) służąca, Sługa Boży. Zwano ją Marcysią z Sosnowca. Pochodziła z rodziny wielodzietnej. Była najmłodszą córką.

Nie uczęszczała do szkoły, pisać i czytać nauczyła się w późniejszym wieku. Życie Marcjanny Grzanka przypadło na czasy ogromnego rozwoju przemysłu, wielkiej migracji ludności wiejskiej do miast, znacznych kontrastów bytowych, silnych ruchów społecznych i narodowościowych, doniosłych przemian gospodarczych, politycznych i kulturowych. Wcześnie straciła rodziców. Jako młoda dziewczyna pomagała siostrze przy gospodarstwie domowym, służyła w różnych miejscach, przez 14 lat pracowała w dwóch fabrykach C.G.Schőna i H.Dietla w Sosnowcu.

W czasie II wojny światowej potrafiła wykorzystać swoją obecność w pałacu Schőnów dla dobra Ojczyzny i rodaków. Należała do różnych stowarzyszeń kościelnych jak Apostolstwo Modlitwy, Żywy Różaniec, ale przede wszystkim była gorliwą członkinią III Zakonu św. Franciszka, do którego wstąpiła w 1903 r. i obrała sobie imię Bronisława. Nie zobowiązana ślubami do przestrzegania cnót ubóstwa, czystości i posłuszeństwa praktykowała je. Prowadziła życie ubogich, była ofiarną i hojną dla potrzebujących.

Zmarła w opinii świętości 26 czerwca 1941r. Spoczywa na cmentarzu w Nowym Sielcu. W 2000r. ukazała się książka ks. dr Zygmunta Zaborskiego "Nie z ciała ani z wiedzy" : wspomnienie o Marcjannie Grzanka (1882-1941)". Napisał w niej m.in. takie słowa: "Marcjanna Grzanka w swoim życiu nie działała cudów, nie odbierała szczególnych objawień, nie pisała uczonych dzieł. Po prostu była w pełnym znaczeniu tego słowa praktykującą katoliczką".

Plik:Cmentarz katolicki przy ul. 11 Listopada w Sosnowcu-Pekinie 026 Marcjanna Grzanka.JPG Plik:Cmentarz katolicki przy ul. 11 Listopada w Sosnowcu-Pekinie 028 Marcjanna Grzanka.JPG Plik:Cmentarz katolicki przy ul. 11 Listopada w Sosnowcu-Pekinie 029 Marcjanna Grzanka.JPG


Biogram opracował: Piotr Dudała