Maksymilian Izydor Wołkowicz

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko  ???
Data urodzenia ??????
Data śmierci ???
Zawód Lekarz

WOLKOWICZ MAKSYMILIAN IZYDOR

Urodził się w 1864 r., syn Karola. Dyplom lekarski cum exirnia laude otrzymał na Uniwersytecie Warszaw- skim w 1887 r. Po studiach pracował w Warszawie w Szpitalu Dzieciątka Jezus, a następnie w Katedrze Anato- mii Stosowanej i Chirurgii Topogra- ficznej. W 1898 r. osiadł w kolonii Radocha (dziś Sosnowiec) gdzie objął stanowisko chemika w fabryce. W 1908 r. został lekarzem fabrycznym fabryki Radocha. Był czynnym i zasłużonym członkiem Towarzystwa Lekarskiego Zagłębia Dąbrowskiego. Pehlil w nim funkcje członka Komisji Rewizyjnej i przez 12 lat skarbnika. Wygłosił 23 referaty naukowe na zebraniach Towarzystwa. W 1932 r. nadano mu godność Honorowego Członka Towarzystwa Lekarskiego Zagłębia Dąbrowskiego. Zajmował się problemami medycyny fabrycznej oraz gruźlicy. W 1931 r. wygłosił referat pt. "StanowiS'ko Towarzystwa Lekarskiego w sprawie walki z gruźlicą w Sosnowcu ". W latach mię- dzywojennych dbał o zbiory biblio- teczne Towarzystwa. W okresie po- przedzającym pobyt w Zagłębiu publikował prace z zakresu chirurgii, m.in. w prasie niemieckiej oraz wygło- sił referat na Zjeździe Chirurgów w 1895 r. Do wybuchu II wojny świa- towej mieszkał w Sosnowcu. W spra- wozdaniu prezesa Towarzystwa Lekarskiego Zagłębia Dąbrowskiego draM. Trawińskiego z 1945 r. podano, że dr M. Wołkowicz zginął śmiercią męczeńską.

Opracował E. KocoT. Źródła: P. SZAREJKO -Słownik Lekarzy Polskich XIX wielaJ, t. ll, str. 317, Warszawa 1991 r.; dokwnentacja Sosnowieckiego Koła Pll..; zbiory własne E.K.


Źródło: Emilian Kocot "Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego - Wstęp do słownika biograficznego" (zamieszczone na Wiki Zagłębie za zgodą autora)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego