Kazimierz Mieroszewski

Z WikiZagłębie

Kazimierz Mieroszewski - (1690-1749) - tytularny chorąży księstwa siewierskiego, starosta siewierski i podstoli czernichowski, budowniczym pałacu Mieroszewskich w Będzinie. Syn Jana i Benigny Estery. Kazimierz realizuje magnackie ambicje przodków - przy pomocy możnych braci, Jana Krzysztofa (1690 - 1755)- I ordynata mysłowickiego, sędziego siewierskiego i Jerzego Antoniego (1677 - 1756) - kanonika krakowskiego, rozpoczyna budowę murowanej rezydencji, która przewyższała wszystkie dotychczasowe siedziby Mieroszewskich, znana jako Pałac Mieroszewskich w Będzinie. Kazimierz posiadał dwóch synów Felicjana (1730 - 1806), generał major, V ordynat mysłowicki) i Stanisława (1730 (1727) - 1803).