Karol Wilhelm Scheibler II

Z WikiZagłębie
Zagłębiowskie Biogramy
Karol Wilhelm Scheibler II
Imię i nazwisko Karol Wilhelm Scheibler II

Karol Scheibler, Prezes (od 1900 roku, czyli od powstania T-wa) Rady Zarządzającej Towarzystwa Górniczo Przemysłowego Saturn