Henryk Krupiński

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko  ???
Data urodzenia ??????
Data śmierci ???
Zawód Lekarz

KRUPIŃSKI HENRYK

Dr med. pediatra specjalista. Urodził się 15 sierpnia 1895 r. w Wo- rończynie (Ukraina). Dyplom lekarski uzyskał na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę podjął w Kasie Chorych w Sosnowcu w 1927 r. jako lekarz ambulatorium w Niwce (1932), a później w Modrzejowie (1937), początkowo jako lekarz chorób wewnętrznych i chirurgii. Następnie jako pediatra w Klinice Pediatrycznej Uniwersytetu im. J. Piłsudskiego w KRUPIŃSKI HENRYK (1895-1983) Warszawi.r~ się wśród grupy lekarzy usiłuJących bezskutecznie przekonać dra Janusza Korczaka o konieczności wyjścia z Getta. Po 1945 r. organizował lecznictwo pediatryczne w Zabrzu, był tam ordynatorem oddziału dziecięcego. W 1954 r. zorganizował Szpital Pediatryczny w Sosnowcu, został ordynatorem i dyrektorem do czasu przejścia na emery- tutę w 19(3 r. Wykształcił kilku specja- listów - pediatrów. Opublikował 13 prac w piśmiennictwie lekarskim. W 1949 r. z drem Roszakiem zorga- nizował Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, w latach 1952-1954 był jego przewodni- czącym, a później członkiem Komisji Rewizyjnej i dwie kadencje w Zarzą- dzie, w tym wiceprzewodniczącym. Odznaczony Krzyżem Oficer- skim Orderu Odrodzenia Polski, złotym Krzyżem Zasługi, złotą od- znaką Zasłużony w Rozwoju Woj. Katowickiego, medalem X-lecia PRL i odznaką 1000-lecia Państwa Pol- skiego oraz odznaką Przyjaciela Dziecka. Żonaty, syn Paweł - mgr inż. Ostatnie lata mieszkał w Zakopanem i tam zmarł 22 lipca 1983 r. Pocho- wany w Warszawie na cmentarzu Powązkowskim.


Opracował EMILlAN KocOT. Zrodła: życiorys własny (w posiadaniu autora) oraz korespondencja z synem; dokumentacja Sosnowieckiego Koła PTL.

Źródło: Emilian Kocot "Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego - Wstęp do słownika biograficznego" (zamieszczone na Wiki Zagłębie za zgodą autora)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego