Hasło

Z WikiZagłębie
Winieta gazety z 1915 roku

Hasło- dziennik ("wychodzi codziennie prócz poniedziałków")

Pierwszy numer gazety ukazał się 27 lutego 1915 roku, ostatni (?) - ?

  • Adres Redakcji: Sosnowiec, ulica Starososnowiecka 23
  • Redaktor i Wydawca; Lucjusz Gundelach
  • Kierownik literacki: Józef Bursztyn
  • Druk: Drukarnia Przemysłowo-Handlowa, Sosnowiec, ul. Starososnowiecka 23