Gwarectwo „Hrabia Renard”

Z WikiZagłębie
(Przekierowano z Gwarectwo "Hrabia Renard")
Reklama z 1938 r.

Gwarectwo „Hrabia Renard” / Gewerkschaft Graf Renard in Sosnowitz (de) - Spółka Górnicza powstała w 1884 r, przekształcone później Towarzystwo Przemysłowo Górnicze Hrabiego Renarda. Spółkę utworzono w 1884 r. przez połączenia Gwarectwa Chełm z majątkiem spadkobierców hrabiego Renarda.

Historia

Na terenie dóbr Modrzejów-Sielce, od przeszło 200 lat datuje się eksploatacja węgla kamiennego. W 1856 r. powyższe dobra nabył Jan hr. Renard z Wielkich Strzelców na Śląsku Opolskim. On i jego spadkobiercy założyli liczne kopalnie: Ludmiła, Andrzej, Ludwik, Fryderyk.

W 1870 Fryderyk Wolff - właściciel kopalni z Mysłowic utworzył Gwarectwo Chełm. W 1884 r. połączono Gwarectwo Chełmz majątkiem spadkobierców Renarda i przekształcono je w Gwarectwo HrabiaRenard – Gewerkschaft Graf Renard.

Statut (Status de la Gewerkschaft Graf Renardei devang Gewerkschaft Chelm) tej spółki akcyjnej został zatwierdzony przez władze rosyjskie 5.12.1888 r. Tym samym uzyskało ono zgodę na prowa-dzenie działalności na terenie Królestwa Polskiego

Początkowo spośród 1000 akcji Gwarectwa Hrabia Renard do spadkobierców Renarda należały 532 akcje, baronowie Gotard i Gedeon von Walllenberg-Pachaly posiadali 250. Do Domu Handlowego Jakuba Landau w Berlinie i Ban-ku Dyskontowego z Hamburga należało 125 akcji. W 1897 r. doszło dosprzedaży udziałów. Posiadaczami większości zostali finansiści i przemysłowcy francuscy: L. Basset, J. Bonnardel, G. Hannove, G. Paret, E. Pasteur, E. Verdie. Ogółem w ich rękach było 386 akcji.

Majątek

Kapitał Spółki w 1938 r. wynosił zł 25.000.000.

Głównym ośrodkiem wydobycia węgla była kopalnia „Hr. Renard” w Sosnowcu. Posiadała ona najnowocześniejsze urządzenia. wyciągowe, tzw. skipy, środki mechaniczne przy ładowaniu w miejscu robót i transporcie podziemnym urobionego węgla, zelektryfikowane dalekie podziemne przewozy itd.

Oprócz kopalni Gwarectwo „Hrabia Renard” posiadała i prowadziła w Sosnowcu: elektrownię o sile 8.000 KW, browar parowy o produkcji do 15.000 hl piwa rocznie oraz gospodarstwo rolne i mleczne.


Dla swych urzędników i robotników Gwarectwo wybudowało rozlegle kolonie mieszkalne.

Bibliografia