1870

Z WikiZagłębie

19 maja

  • Władze carskie na skutek represji po powstaniu styczniowym pozbawiają Czeladź praw miejskich