Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego

Z WikiZagłębie

Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego - organizacja społeczna działająca w formie stowarzyszenia, założona 11 listopada 2007 roku. Została zarejestrowana w sądzie 25 sierpnia 2008 roku.


Logo Zagłębiowskiego Klubu Przyjaciół Camino, sekcji stowarzyszenia FdZD

Cele

 • popieranie wszelkich działań mających na celu promocję Zagłębia Dąbrowskiego,
 • popieranie i wspomaganie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, ochrony środowiska, kultury, sportu i turystyki,
 • wspieranie rozwoju infrastruktury,
 • rozwój świadomości obywatelskiej,
 • kultywowanie tradycji historycznych i kulturowych Zagłębia Dąbrowskiego,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących Zagłębia Dąbrowskiego,
 • wspieranie aktywności społecznej mieszkańców.
 • wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi,
 • integracja społeczności z poszczególnych rejonów Zagłębia Dąbrowskiego.


Historia powstania

Myśl powołania stowarzyszenia regionalnego w Zagłębiu Dąbrowskim narodziła się wśród lokalnej społeczności internetowej, a pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był Dariusz Jurek - obecny prezes stowarzyszenia. Pomysł znalazł duży oddźwięk i został natychmiast poparty przez inne osoby.

W wyniku tego, w dniu 11 listopada 2007 roku grupa internautów i miłośników Zagłębia Dąbrowskiego spotkała się w Czeladzi na zebraniu założycielskim stowarzyszenia Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego. Ze względów formalnych i organizacyjnych powołano miejskie stowarzyszenia zwykłe w Czeladzi, Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu. Nieco później również w Będzinie.

Po ponad pół roku działalności, zgodnie z wolą większości członków zwykłych stowarzyszeń miejskich, postanowiono na bazie będzińskiej organizacji powołać stowarzyszenie regionalne i uzyskać jego wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, co nastąpiło w dniu 25 sierpnia 2008 roku. Jednocześnie osoby, które preferowały działalność w ramach miejskiego stowarzyszenia, skupiły się w innej organizacji Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego - Sosnowiec

Zrealizowane projekty (wybór)

Stowarzyszenia regionalne Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego powstało w 2007 roku i od tego czasu realizuje liczne projekty na rzecz regionu i jego mieszkańców. Poniżej przedstawiona jest tylko część z tych projektów:

 • 1. Projekt „Zwiedzaj Zagłębie” - FdZD jako pierwsze zaczęło organizować wycieczki po naszym regionie, po naszych miastach, które do tego momentu były zasadniczo turystycznymi pustyniami. W kilkudziesięciu wycieczkach wzięło udział grubo ponad 2.000 osób. W ten sposób wykreowano pewną modę którą obecnie kontynuują liczni naśladowcy.
 • 2. FdZD od 7 lat organizuje i realizuje Mistrzostwa Zagłębia gimnazjalistów w piłkę nożną halową, które zdobyły wysokie uznanie w środowisku szkolnym wpisując się na stałe w kalendarz roczny
 • 3. FdZD realizowało projekt „Zagłębiowskie Dni Krwiodawstwa” w którym podczas kilku akcji zebrano wiele litrów krwi. Według opinii Rejonowego Centrum Krwiodawstwa to podczas tych akcji padły rekordy ilości zebranej krwi w takich miastach jak Będzin czy Czeladź.
 • 4. FdZD od samego początku działalności prowadzi w szkołach i przedszkolach lekcje regionalizmu skierowane do dzieci i młodzieży i jest to wysoko oceniane przez nauczycieli w tych placówkach.
 • 5. FdZD od kilku lat współpracuje z „Domem Polskim” w wiosce Wierszyna na Syberii, koło Irkucka, wiosce założonej przez emigrantów z Zagłębia Dąbrowskiego przed ponad 100 laty. Już dwukrotnie dostarczyło tam duże ilości darów. W 2013 roku członkowie FdZD zrobili to osobiście, pokonując trudy ponad 19.000 km (w obie strony) podróży autobusem.
 • 6. FdZD jako pierwsze, bo już w 2008 roku wpadło na pomysł ustanowienia symboli Zagłębia Dąbrowskiego a ich społeczny herb regionu pojawił się na tzw. „witaczach” Sosnowca, jest używany i stosowany przez różne instytucje, stowarzyszenia i środowiska. Jest także jedynym symbolem regionu który jest używany równocześnie przez członków różnych opcji politycznych, a więc jest ważnym symbolem Zagłębia łączącym ten region ponad politycznymi podziałami. Miarą sukcesu na tym polu jest pojawienie się naśladowców, którzy próbują na pomyśle FdZD wypromować się prezentując alternatywne i konkurencyjne symbole.
 • 7. FdZD opracowało, wytyczyło i oznakowało ponad 150 km odcinek szlaku VIA REGIA biegnący od Krakowa przez Zagłębie, który jestem elementem Drogi św. Jakuba, najważniejszego kulturowego szlaku europejskiego, będącego pod patronatem Rady Europy. Patronami honorowymi tego projektu są biskup sosnowiecki ks. Grzegorz Kaszak (a był nim także jego poprzednik; śp. Adam Śmigielski) i marszałkowie województw małopolskiego i śląskiego. Po szlaku tym, do którego także FdZD napisało 112 stronicowy przewodnik wędrują liczni, z każdym rokiem coraz liczniejsi turyści i pielgrzymi, polscy i zagraniczni. Przy parafii św. Jakuba Apostoła w Sączowie zorganizowano Zagłębiowski Klub Przyjaciół Camino, będący sekcją stowarzyszenia, która w sposób szczególny ma dalej rozwijać ten projekt. Od 2013 roku w Sączowie przy w/w parafii funkcjonuje schronisko dla osób wędrujących naszym szlakiem, które powstało dzięki wielkiemu zaangażowaniu gospodarza tego miejsca, ks. Marka Sendala.
 • 8. FdZD opracowało i wydało publikacje na temat naszego regionu; książki i foldery, te drugie w łącznym nakładzie kilkudziesięciu tysięcy sztuk.
 • 9. FdZD już w 2011 roku, a więc na dwa lata przed terminem rozpoczęło przygotowania do obchodów 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego. W tym celu przygotowało okolicznościowe wydawnictwo oraz nakręciło film dokumentalny o tym powstaniu narodowym i jego związkach z Zagłębiem Dąbrowskim. W 2013 roku ta skromna produkcja wykonana siłami społecznymi zrobiła prawdziwą furorę. Film pokazywany był w zagłębiowskich muzeach, bibliotekach i szkołach. Jak się także okazało opracowanie FdZD na temat Powstania Styczniowego w Zagłębiu Dąbrowskim przyczyniło się w decydującym stopniu do tego że wielki, rocznicowy koncert, pokazywany także przez TVP 1 odbył się w Sosnowcu a nie w innym mieście jak to było początkowo w planie. Taką jednoznaczną opinię na ten temat wyrazili członkowie stowarzyszenia „Pokolenie”, które było głównym organizatorem tego koncertu. Opracowanie to było także kolportowane w okolicznościowym dodatku Dziennika Zachodniego oraz w specjalnym wydawnictwie przygotowanym specjalnie na koncert. FdZD uczestniczyło także w wiele spotkaniach, z prezentacjami filmu i z prelekcjami na temat wyjątkowej roli Zagłębia Dąbrowskiego w tym zrywie narodowym.
 • 10. FdZD było współpomysłodawcą i współrealizatorem Zagłębiowskiej Giełdy Birofiliów, na której z wielkim sukcesem miała miejsce premiera regionalnej marki piwa; „Zagłębiowskiego Pilsa”, produkowanego przez browar w Zawierciu.
 • 11. FdZD było pomysłodawcą i realizatorem ustanowienia odznak krajoznawczych: „Jan Kiepura-Chłopak z Sosnowca, „Na szlaku VIA REGIA”, „Na powstańczym szlaku – Zagłębie Dąbrowskiego 1863” które propagowane są wspólnie z sosnowieckim oddziałem PTTK w środowisku turystycznym. Odznaki zdobywane są przez turystów z całej Polski a to oznacza że przybywają do Zagłębia i poznają ten region osobiście.
 • 12. FdZD w ramach programu „Patriotyzm Jutra” realizuje projekt Wiki Zagłębie mający na celu stworzenie Internetowej Encyklopedii Zagłębia Dąbrowskiego. Wsparcia dla tego projektu udzieliły FdZD takie instytucje jak; Muzeum Historii Polski, Narodowe Archiwum Cyfrowe, muzea w Będzinie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu oraz wiele osób prywatnych pełniących w tym projekcie funkcje redaktorów-wolontariuszy. Wiki Zagłębie z każdym dniem zwiększa swoją objętość i gromadzi rozproszone dotąd informacje na temat naszego regionu. FdZD zaprasza wszystkich do korzystania z zasobów tej encyklopedii ale także i do jej współtworzenia.


Powyższy wykaz nie wyczerpuje listy działań FdZD a ma na celu jedynie w pigułce pokazać zaangażowanie stowarzyszenia i jego różnorodne działania na rzecz Zagłębia Dąbrowskiego i jego mieszkańców, działania w zdecydowanej części osób młodych i wykonywane całkowicie społecznie, z poświęceniem własnego wolnego czasu.

Działalność

Działalność wydawnicza i filmowa

Stowarzyszenie w ramach swojej działalności jest wydawcą bądź współwydawcą pozycji książkowych, folderów oraz producentem filmów dotyczących regionu.


Strona internetowa Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego