Dzieje rzemiosła polskiego na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim od przełomu XIX i XX wieku do 1948 roku

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Dzieje-rzemiosła-polskiego-na-Śląsku-i-w-Zagłębiu-Dąbrowskim-od-przełomu-XIX-i-XX-wieku-do-1948-roku.jpg
Tytuł Dzieje rzemiosła polskiego na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim od przełomu XIX i XX wieku do 1948 roku
Rok wydania 1980
Miejsce wydania Katowice
Wydawca Izba Rzemieślnicza w Katowicach
Liczba stron 212
Format A4
Autor
Autor Rajmund Hanke

Informacje:

Autor: Rajmund Hanke

Wydawca: Izba Rzemieślnicza w Katowicach

ISBN: 83-00-00126-3

Miejsce i rok wydania: Katowice, 1980

Ilość stron: 212

Opis:

……………………………….

Spis treści:

strona 09 • Od Wydawcy

strona 15 • Wstęp

strona 20 • Rozdział I. Udział rzemiosła śląsko-zagłębiowskiego w walce o narodowe i społeczne wyzwolenie

strona 20 • 1. Problematyka narodowa rzemiosła śląskiego

strona 21 • Rzemieślnicy w towarzystwach polskich

strona 27 • Towarzystwa rzemieślników i przemysłowców

strona 32 • 2. Świadomość narodowa i społeczna rzemieślników Zagłębia Dąbrowskiego

strona 34 • Strajki czeladników

strona 36 • W walce o niepodległość

strona 38 • 3. Rzemiosło w okresie powstań i plebiscytu

strona 39 • Śląski Związek Samodzielnych Rzemieślników

strona 41 • Rzemieślnicy w szeregach powstańczych

strona 48 • Rozdział II. Rzemiosło w okresie międzywojennym

strona 48 • 1. Problemy narodowościowe rzemiosła w działalności Izby Rzemieślniczej w Katowicach

strona 49 • Organizacje rzemiosła w okresie popowstaniowym

strona 52 • Uprzywilejowana sytuacja mistrzów

strona 54 • Związek Polskich Czeladników

strona 56 • Na Śląsku Opolskim

strona 57 • 2. Rzemiosło polskie na śląsku Cieszyńskim

strona 60 • 3. Przedstawiciele rzemiosła w Sejmie Śląskim

strona 61 • 4. Aspiracje kulturalne rzemieślników

strona 67 • 5. Sytuacja rzemiosła w przededniu wybuchu II wojny światowej

strona 71 • Rozdział III. Rzemiosło Śląska i Zagłębia w okresie wojny i okupacji

strona 71 • 1. Udział w walkach wrześniowych

strona 73 • 2. Polityka władz okupacyjnych wobec rzemiosła

strona 77 • 3. Rzemieślnicy w walce z okupantem

strona 79 • 4. Lista rzemieślników - ofiar terroru hitlerowskiego w więzieniach i obozach

strona 82 • 5. Rzemieślnicy w szeregach komunistycznych działaczy ruchu oporu

strona 89 • Rozdział IV. Restytucja rzemiosła po wyzwoleniu w . 1945 r.

strona 89 • 1. Sytuacja na terenach przyfrontowych

strona 91 • 2. Rola Izby Rzemieślniczej w odbudowie samorządu rzemiosła

strona 94 • Rzemiosło opolskie po wyzwoleniu

strona 97 • 3. Sytuacja rzemiosła w 1945 r.

strona 99 • 4. Odbudowa rzemiosła

strona 100 • Problemy kosztów produkcji i cen

strona 103 • Przygotowanie kadr rzemieślniczych

strona 107 • Organizacje cechowe

strona 113 • Rozdział V. W latach odbudowy gospodarczej 1946 - 48

strona 113 • 1. Zadania rzemiosła w zakresie odbudowy

strona 115 • 2. Dynamika rozwoju rzemiosła

strona 117 • Samorządy cechowe

strona 118 • Charakterystyka wytwórczości

strona 122 • 3. Zatrudnienie w rzemiośle

strona 124 • Sytuacja pracowników i właścicieli warsztatów rzemieślniczych

strona 127 • 4. Problemy ekonomiczne rzemiosła

strona 127 • Usługi

strona 129 • Praktyka wymiarowa wobec rzemiosła

strona 130 • Problem cen

strona 132 • Preferencje dla Śląska Opolskiego

strona 134 • Kredytowanie

strona 136 • 5. Kształcenie kadr

strona 143 • 6. Dorobek kulturalny w rzemiośle

strona 147 • 7. Spółdzielczość rzemieślnicza

strona 149 • 8. Rok przełomu w rozwoju rzemiosła

strona 151 • Rozdział VI. Społeczne aspekty działalności rzemiosła

strona 151 • 1. Rzemieślnicy w organizacjach politycznych

strona 159 • 2. Udział rzemiosła w sprawowaniu władzy ludowej

strona 160 • 3. Czyny społeczne rzemiosła

strona 163 • 4. Z zagadnień polityki gospodarczej

strona 166 • Rozdział VII. Pokolenie budowniczych polskiego rzemiosła na Śląsku i w Zagłębiu

strona 169 • 1. Sylwetki Wybitnych działaczy polskiego rzemiosła

strona 182 • Wykaz źródeł i bibliografia

strona 188 • Aneks źródłowy i statystyczny

strona 206 • Wykaz skrótów

strona 207 • Skorowidz nazwisk

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego