Dzieje Sławkowa

Z WikiZagłębie
Biblioteka Zagłębiaka
Dzieje Sławkowa.jpg
Tytuł Dzieje Sławkowa
Rok wydania 2001
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Zarząd Miasta Sławkowa
Liczba stron 748
Format 173x241 mm
Autor
Autor Praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka

Informacje:

Praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka

Wydawca: Zarząd Miasta Sławkowa

Miejsce i rok wydania: Kraków, 2001

Ilość stron: 748

Oprawa: twarda

ISBN 83-87345-47-4

Opis:

Monografia Sławkowa

Spis treści:

strona 05 • Wstęp (Feliks Kiryk)

strona 11 • Wykaz skrótów

strona 13 • Władysław A. Nowak , Środowisko przyrodnicze

strona 13 • Położenie geograficzne

strona 14 • Nasłonecznienie powierzchni

strona 16 • Geologiczna historia i skalne podłoże

strona 22 • Surowce mineralne

strona 25 • Rzeźba powierzchni

strona 30 • Pogoda i klimat

strona 36 • Wody powierzchniowe i podziemne

strona 40 • Gleby

strona 40 • Wklejka barwna - środowisko przyrodnicze

strona 42 • Przyroda żywa

strona 51 • Jacek Pierzak, Najdawniejsze dzieje

strona 79 • Feliks Kiryk, Miasto średniowieczne

strona 80 • Wklejka barwna - panorama Sławkowa - Olkusza - Będzina

strona 107 • Zdzisław Noga, W okresie nowożytnym

strona 107 • Stolica klucza

strona 122 • Życie gospodarcze

strona 141 • Władze miejskie

strona 147 • Zabudowa i mieszkańcy

strona 152 • Parafia

strona 161 • Aneks

strona 181 • Zbigniew Matuszczyk, W czasach niewoli narodowej

strona 181 • Zmiany administracyjno-ustrojowe, własnościowe i ludnościowe

strona 207 • Życie religijne i stosunki kulturalno-oświatowe

strona 237 • Działalność gospodarcza

strona 291 • Ruch niepodległościowy i społeczny

strona 341 • Aneks

strona 341 • Akt proklamacji Rzeczypospolitej Sławkowskiej

strona 349 • Stanisław Orłowski, Między wojnami

strona 349 • U progu niepodległości

strona 355 • Samorząd gminny

strona 360 • Ludność

strona 360 • Wklejka barwna - rzemiosło

strona 365 • Gospodarka

strona 376 • Życie religijne

strona 379 • Życie społeczności żydowskiej

strona 382 • Oświata

strona 391 • Życie kulturalne

strona 395 • Organizacje polityczne i społeczne

strona 403 • Stanisław Orłowski, W czasie drugiej wojny światowej

strona 403 • W czasie wojny obronnej we wrześniu 1939 roku

strona 406 • Pod władzą okupanta

strona 410 • Okupacyjne losy ludności

strona 413 • Oświata i życie kulturalne

strona 416 • Ruch oporu

strona 424 • Wyzwolenie

strona 427 • Stanisław Orłowski, Po drugiej wojnie światowej

strona 427 • Przynależność administracyjna i ludność

strona 434 • Władze gminne i organy wykonawcze w latach 1945-1984

strona 449 • Samodzielność i samorządność (1984-1998)

strona 460 • Organizacje polityczne

strona 465 • Organizacje młodzieżowe w okresie powojennym

strona 475 • Organizacje społeczne

strona 488 • Wklejka barwna - audiencja w Castel Gandolfo

strona 496 • infrastruktura techniczna miasta i gminy

strona 507 • Gospodarka

strona 523 • Oświata

strona 534 • Instytucje kultury

strona 556 • Życie religijne

strona 567 • Marian Kornecki, Z dziejów sztuki i kultury materialnej

strona 568 • Średniowieczne założenie urbanistyczne

strona 571 • Kościół parafialny pw. św. Krzyża

strona 584 • Złotnictwo, tkaniny i hafty

strona 584 • Wklejka barwna - ornaty

strona 588 • Inne obiekty sakralne

strona 591 • Zabudowa świecka

strona 604 • Wklejka czarno-biała - kapliczki przydrożne Sławkowa

strona 605 • Grzegorz Odoj, Zwyczaje i obrzędy doroczne. Tradycje i współczesność

strona 605 • Wprowadzenie

strona 606 • Wigilia św. Andrzeja

strona 607 • Adwent

strona 608 • Dzień Świętej Barbry

strona 610 • Dzień Świętego Mikołaja

strona 612 • Boże Narodzenie

strona 617 • Zwyczaje kolędnicze

strona 620 • Stary i Nowy Rok

strona 620 • Wklejka barwna - zwyczaje i obrzędy

strona 622 • Święto Trzech Króli

strona 623 • Święto Matki Boskiej Gromnicznej

strona 624 • Karnawał. Ostatki

strona 625 • Środa Popielcowa. Wielki Post

strona 626 • Niedziela Palmowa

strona 627 • Triduum Paschalne

strona 629 • Wielkanoc

strona 631 • Zielone Świątki

strona 632 • Boże Ciało

strona 633 • Wigilia świętego Jana

strona 634 • Święto Matki Boskiej Zielnej

strona 635 • Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

strona 636 • Zakończenie

strona 639 • Grzegorz Odoj, Zwyczajowość i obrzędowość weselna

strona 640 • Kontakty przedmałżeńskie młodych

strona 644 • Przygotowania do ślubu i wesela

strona 645 • Ślub i wesele

strona 653 • Andrzej Czylok, Józef Niewdana, Marian Pulina, Współczesny stan środowiska geograficznego

strona 653 • Wprowadzenie

strona 657 • Jednostki fizyczno-geograficzne rejonu Sławkowa

strona 660 • Układy biocenotyczne na tle jednostek fizyczno-geograficznych

strona 660 • Wklejka barwna - flora

strona 666 • Charakterystyka hydrologiczna

strona 678 • Stan sanitarny powietrza i jego wpływ na biosferę w rejonie Sławkowa

strona 681 • Stopień przeobrażenia środowiska przyrodniczego

strona 683 • Zakończenie

strona 684 • Wklejka barwna - fauna

strona 687 • Henryk Drzewiecki, Henryk Magaczewski, Czesław Matuszczyk, Sylwetki sławkowian

strona 695 • Błogosławiony Świętosław

strona 697 • Hrabia Pius Rogala Kiciński

strona 699 • Tymoteusz Hipolit Symforian Kownacki

strona 700 • Jan Baranowski

strona 702 • Walenty Baranowski

strona 703 • Franciszek Aleksander Honiek

strona 704 • Jan Kuc

strona 707 • Stanisław Dzięcioł

strona 709 • Jan Wasilkowski

strona 711 • Bronisław Grudziński

strona 715 • Indeks osób

strona 745 • Spis treści