Cesarska Dyrekcja Policji w Przemysłowym Okręgu Powiatu Będzińskiego w Sosnowcu

Z WikiZagłębie

Cesarska Dyrekcja Policji w Przemysłowym Okręgu Powiatu Będzińskiego w Sosnowcu - Obwód policyjny utworzony przez niemieckie władze okupacyjne 12 września 1915 roku.

W skład obwodu wchodziły następujące gminy; Sosnowiec, Modrzejów, Milowice, Będzin, Czeladź i Grodziec.

Biura Zarządu obwodu policji znajdowały się w Sosnowcu przy ulicy Dietlowskiej, w gmachu głównego urzędu powiatowego.