Cech Rzemiosł Różnych w Dąbrowie Górniczej

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Logo Cechu
Monografia Cechu

Cech Rzemiosł Różnych w Dąbrowie Górniczej powstał w 1917 r. jest najstarszym dobrowolnym zrzeszeniem rzemieślników w Zagłębiu.

Pierwsze cechy rzemiosła dąbrowskiego powstały w 1917 roku:

18 sierpnia 1916 r. rozporządzeniem naczelnego wodza armii austriackiej przyznano Dąbrowie Górniczej status miasta, co spowodowało możliwość powołania i zarejestrowania cechów wymienionych wcześniej branż.

Spis treści

Siedziba

Po II wojnie światowej powstał komitet budowy i reaktywacji cechów. W 1947 r. rzemieślnicy dąbrowscy rozpoczęli budowę domu cechowego przy ul. Kościuszki i mieli wreszcie własną siedzibę z salą koncertowo-teatralną.

W ramach zmian układu komunikacyjnego w latach 1969 - 1974 wyburzony został Dom Rzemiosła Dąbrowskiego, a rzemiosło tułało się po wynajmowanych lokalach. Wkrótce Cech Rzemiosł Różnych nabył nieruchomość przy ulicy Jana Sobieskiego 7A w Dąbrowie Górniczej, w której do dnia dzisiejszego ma swoją siedzibę.

Dawne Władze

Powołano go pod komisarycznym zarządem na czele z Władysławem Olejarczykiem, w 1952 r. kierownictwo cechem przejął Jan Nowak, który w 1952 r. w wyniku dopuszczenia do wolnych wyborów władz cechowych został starszym CRR z wyboru i funkcję tę pełnił do 1976.

Kolejnymi starszymi CRR byli: Stanisław Bocianowski, Kazimierz Janowski i Janusz Skibiński (od 1985). W chwili powstania CRR skupiał 300 warsztatów, przejętych po okręgowych związkach rzemiosła, których ilość w ciągu kilku lat spadła do 180.

Działalność

Począwszy od połowy lat sześćdziesiątych nastąpił ponowny przyrost warsztatów, których liczba zbliżyła się do 800 w połowie lat osiemdziesiątych, kiedy to dąbrowskie rzemiosło należało do najdynamiczniej rozwijających się w skali województwa. W jego strukturze dominowały branże: budowlana, metalowa oraz rzemiosła związane ze środkami produkcji i odzieżowe. Od stycznia 1989 r. przynależność rzemieślników do cechu jest dobrowolna, co spowodowało nieznaczny spadek zrzeszających się w nim warsztatów.

Cech oprócz działalności o charakterze szkoleniowym, socjalnym oraz działalności oświatowej i kulturalnej uruchomił w 1989 r. działalność gospodarczą, mającą na celu poprawę jego kondycji finansowej. W wyniku ogólnej recesji w kraju CRR. Zagroziła upadłość w 1991 r. Radykalny program poprawy wypracowany przez nowe kierownictwo Cechu pozwolił mu na przetrwanie. Starszym Cechu został mgr inż. Waldemar Bugajski.

Nagrody

W roku 1997 w 80-tą rocznicę założenia, Cech Rzemiosł Różnych został uhonorowany Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego, a w roku 2012 w 95-tą rocznicę powstania – Platynowym Medalem, im. Jana Kalińskiego za długoletnią działalność na rzecz rzemieślników.

Czasy obecne

W chwili obecnej Cech Rzemiosł Różnych pełni rolę organizacji społeczno-zawodowej, której celem jest reprezentowanie rzemiosła małych i średnich firm, różnych branż, wobec władz regionu i kraju. Ponadto Cech uczestniczy w organizacji całego procesu kształcenia uczniów w rzemiośle. Od 1993 roku Cech prowadzi także biuro rachunkowe. Obecnie zrzeszonych jest 60 zakładów rzemieślniczych, które szkolą 100 uczniów.

Obecne Władze Cechu

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych (skład zarządu na okres kadencji 2016-2019)

Storna internetowa

[1]

Źródło

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego