Bolesław Nowak

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

w Warszawie. Od 15 V 1919 do 29 II 1920 urzêdnik w starostwie w Sochaczewie. Od 1 III 1920 do 31 VII 1921 urzêdnik w Ministerstwie Aprowizacji.Wpolicji od 1 VI 1924, pocz¹tkowo s³u¿y³ w woj. ³ódzkim. W maju 1930 deleg. z Kdy Miasta £odzi do KG. S³u¿y³ nastêpnie m.in. jako kier. XIV Komis. m.st. Warszawy. W 1936 przeniesiony w stan nieczynny. W lutym 1937 przywrócony do s³u¿by i przeniesiony z policji m.st. Warszawy do Kdy Pow. w Bêdzinie i Kdy Miasta Sosnowca z siedzib¹ w Bêdzinie. Od 24 VI 1938 kier. III Komis. w Sosnowcu. Tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeoeniu 1939. Podkomis. mian. w czerwcu 1930. L. 05/1 (38).

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego