Arcybractwo Matek Chrześcijańskich im. Królowej Jadwigi w Sosnowcu

Z WikiZagłębie

Arcybractwo Matek Chrześcijańskich im. Królowej Jadwigi w Sosnowcu - organizacja społeczna która zawiązała się 27 maja 1915 roku, przy kościele parafialnym w Sosnowcu, powołana z inicjatywy kobiet zaliczających się do miejscowej intelektualnej elity.

STATUT (zapis oryginalny)

 • ZADANIE

1. Podniesienie poziomu pojęć o obowiązkach macierzyńskich.

2. Krzewienie wśród matek zasad hygieny domowej i wychowawczej.

3. Pouczanie o prowadzeniu oszczędnego i umiejętnego gospodarstwa domowego.

4. Dopomaganie matkom w wychowaniu dzieci po za domem.

5. Obudzanie w dzieciach ukochania i zamiłowania pracy, oszczędności i zdobywania środków do życia a brzydzenia się żebraniną.

6. Regulowanie stosunków życia domowego w rodzinie chrześcijańskiej.

7. Opieka nad niemowlętami sierotami do lat 3-ch.

 • ŚRODKI

Dla osiągnięcia powyższych zadań bractwo zamierza przedsięwziąć następujące prace:

1. Urządzanie pouczających pogadanek i biblioteki.

2. Rozciąganie opieki nad poszczególnymi gniazdami rodzinnemi przez delegowane osoby, na podstawie ustroju konferencji św. Wincentego a Paulo.

3. Udzielanie informacji i porad w oznaczonych godzinach przez umyślnie dyżurujące delegatki lub delegatów.

 • CZŁONKOWIE

Członkami tej bractewnej organizacji mogą być osoby płci obojej, które przyjmie Zarząd. Członkowie bractwa dzielą się na:

1. Członków Założycieli

2. Członków Protektorów, którzy złożą jednorazowo lub ratami najmniej 25 rubli.

3. Członków rzeczywistych, składających przynajmniej pięćdziesiąt groszy kwartalnie.

 • ORGANIZACJA

Kieruje instytucją Ogólne Zebranie Członków, z którego wyłania się Zarząd. Zarząd składa się z 12 osób, które między sobą rozdzielają czynności i wybierają przewodniczącego. Promotorem bractwa jest proboszcz miejscowy. Zebrania ogólne będą zwoływane raz na miesiąc.

ZARZĄD

(zapis oryginalny)

 • Rogalewiczowa
 • Różycka
 • doktorowa Zieleniewska
 • Lipska Janowa
 • Falkowska
 • Dobrzeniecka
 • Goebelowa
 • doktorowa Świętochowska
 • Karska
 • Jasińska
 • Kulińska
 • Gąsiewska

jako zastępczynie;

 • Unierzycka
 • doktorowa Sawicka
 • Bartosiewiczowa
 • Krasnodębska
 • Mrokowska
 • doktorowa Zahorska

Komisja Rewizyjna;

 • Januszewska
 • Bulińska


c.d.n.