Antonina Szybowska

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

dr Antonina Szybowska Rok urodzenia: 1973

Stopnie i tytuły naukowe: Magisterium Suita Symfoniczna „Planety” Gustava Holsta (Topos planet w muzyce).

Doktorat: Język gestów i postaw pozawerbalnych w Kościele rzymsko-​katolickim po Soborze Watykańskim II

Najważniejsze publikacje 1.Czeska tradycja muzyczna do II połowy XIX wieku, w: Nadzieje i zagrożenia. Slawistyka i komparatystyka u progu nowego tysiąclecia, red. J. Zarek. Katowice 2002, s. 348–355. 2.Ars celebrandi – sztuka w liturgii Kościoła rzymskokatolickiego. „Świat i Słowo” 2004, nr 2, Bielsko-​Biała, s. 103–117. 3.Homo liturgicus – „antropologiczny zwrot” w opisach eklezjalnych po Soborze Watykańskim II. W: Antropologia kultury – antropologia literatury. Red. Ewa Kosowska. Katowice 2005, s. 136–145. 4.Postawy w liturgii Kościoła rzymsko-​katolickiego. W: Rytuał – język – religia. Materiały z konferencji 17–19 maja 2004 r. Red. R. Zarębski. Łódź 2005, s. 519–538. 5.Muzyka i mit. Topos planet w muzyce (na przykładzie suity symfonicznej „Planety” Gustava Holsta. W: „Antrophos?” Pismo Koła Naukowego Filozofii Kultury przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego nr 4–5 (4−5) 2005. http://www.anthropos.us.edu.pl/​a​n​t​h​r​o​p​o​s​3​/​t​e​k​s​t​y​/​t​e​k​s​t​B​3​.​htm. 6.O kontrafakturach, missae parodiae i „wędrujących melodiach” w muzyce (nie tylko) dawnej. W: „Teksty z ulicy” nr 10. Zeszyt memetyczny. Zeszyty naukowe pracowników i studentów UŚ w Katowicach, pod. red. D. Wężowicz-​Ziółkowskiej, współpraca Michał Noszczyk, Katowice 2006. 7.Symbol i znak – problemy interpretacyjne język sakralnego religii rzymsko-​katolickiej. W:Świat Słowian. Rozprawy Naukowe Wydziały Humanistyczno-​Społecznego ATH. Red. E. Tokarz. Bielsko-​Biała 2006, ss. 267–277. 8.Liczba pojedyncza czy mnoga? Kilka uwag o definicji i naturze muzyki. W:Wiedza o kulturze w szkole. Skrypt dla studentów i nauczycieli. Red. A. Gomóła i E. Dudka. Katowice, Wydawnictwo UŚ. Katowice 2007. 9.Żywe czy martwe? O ewolucji warstwy melodycznej polskich pieśni religijnych. Współautor: Paweł Wąsowicz. „Teksty z ulicy” nr 11. Zeszyty naukowe pracowników i studentów UŚ w Katowicach, pod. red. D. Wężowicz-​Ziółkowska, Katowice 2007. Zainteresowania naukowe, tematyka badań •Semiotyka zachowań pozawerbalnych. •Antropologia i filozofia religii. •Lingwistyka kulturowa. •Europejska kultura muzyczna. Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych •Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze.

Sprawowane funkcje •założyciel i Kierownik Artystyczny Chóru Duszpasterstwa Akademickiego, Sosnowiec 2000–2006. Prowadzone zajęcia dydaktyczne •Antropologia filozoficzna. •Lingwistyka kulturowa. •Filozofia kultury. •Historia kultury Europy. •Europejska kultura muzyczna (zajęcia autorskie). •Antropologia religii.

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego