Aleksander Rene

Z WikiZagłębie
Zagłębiowskie Biogramy
Aleksander Franciszek Rene
Imię i nazwisko Aleksander Franciszek Rene
Data i miejsce urodzenia 31 października 1887
Sosnowiec-Milowice
Data i miejsce śmierci 8 listopada 1961
Paczków
Miejsce spoczynku Sosnowiec, cmentarz katolicki przy ul Smutnej
Zawód działacz sportowy, turystyczny i społeczny


Grobowiec rodzinny Aleksandra Franciszka Rene
Grobowiec rodzinny Aleksandra Franciszka Rene

Aleksander Franciszek Rene urodził się 31 października 1887 roku w Sosnowcu. Jego rodzicami byli Emila i Józef Rene. Pracował w Hucie "Milowice" i wraz z innymi młodymi pracownikami tego zakładu zorganizował w 1906 roku nielegalne towarzystwo sportowe uznawane dziś za protoplastę klubu piłkarskiego Zagłębie Sosnowiec.

"(...)Według niepewnych przekazów, za swą sprzeczną z ówcześnie obowiązującym prawem (rosyjskiego zaborcy - dop. red.) działalność został aresztowany i wywieziony do Łodzi. Wyszedł z więzienia. gdy jego przyjaciele zebrali i przekazali odpowiednim czynnikom "kaucje" w wysokości 2000 rubli. Nie zrażony represjami kontynuował on swoją misję popularyzatorską. Zadbał jednak o nadanie jej legalnego charakteru.

Przez kilkanaście lat Aleksander Rene był piłkarzem i działaczem kolejno powstających stowarzyszeń kultury fizycznej: Klubu sportowego Milowice, sosnowieckiego "Unionu", oraz Towarzystwa (Klubu) Sportowego Sosnowiec. Pod koniec lat trzydziestych wszedł natomiast do zarządu sosnowieckiej "Polonii". Działał także na rzecz upowszechnienia turystyki i krajoznawstwa.

Jego zainteresowania nie ograniczały się wyłącznie do sportu. W lutym 1915 roku zagrał on rolę polskiego oficera kawalerii w wystawionej w milowickim Domu Ludowym sztuce teatralnej "Ułani ks. Józefa Poniatowskiego" (...)"

Zmarł 8 listopada 1961 roku w Paczkowie k. Nysy. Pochowany został w rodzinnym mieście, w Sosnowcu na cmentarzu przy ulicy Smutnej.

Linki zewnętrzne

Bibliografia/Źródła