1957

Z WikiZagłębie

11 marca

20 kwietnia

6 maja

15 czerwca

26 sierpnia

5 września

27 września

  • Do Muzeum Zagłębia w Będzinie przybyła międzynarodowa delegacja muzeologów która zwiedziła także odbudowany zamek. Członkowie delegacji reprezentowali takie kraje jak: Belgia, Czechosłowacja, NRD, Francja, Rumunia, Węgry. Wśród gości znajdowali się także dr Van de Hagen, prezes UNESCO i dr G. Riviera, prezes ICOM. Delegacji polskiej przewodzili prof. dr Zachwatowicz oraz prof. dr Lorens

27 października

  • Przedłużenie linii tramwajowej nr 25 z Będzin-Grodziec do Wojkowic

25 listopada