1879

Z WikiZagłębie

27 lutego

  • Urodził się Józef Mirecki ps. Montwiłł. Uczeń Sztygarki, działacz socjalistyczny

23 czerwca

30 sierpnia

  • Urodził się Stefan Falkowski, lekarz, działacz Narodowej Demokracji, społecznik, poseł na Sejm II RP

15 września

16 października

  • W Niwce urodził się Wilhelm Szymbor, ksiądz katolicki, zakonnik Zgromadzenia Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo, rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie