1841

Z WikiZagłębie

15 czerwca

  • Zmiana nazwy guberni krakowskiej na gubernię kielecką