Świętosław Milczący

Z WikiZagłębie
Zagłębiowskie Biogramy
Świętosław Milczący
Świętosław Milczący
Imię i nazwisko Świętosław Milczący
Data i miejsce urodzenia na początku XV wieku
Sławków
Data i miejsce śmierci 15 kwietnia 1489
Kraków
Zawód kapłan, Sługa Boży

Świętosław Milczący - właściwie Świętosław de Susseci Kartuz zwany Błogosławionym (ur. na początku XV wieku, zm. 15 kwietnia 1489 w Krakowie) - mansjonarz przy kościele Mariackim w Krakowie, Sługa Boży Kościoła rzymskokatolickiego. Uważany jest za patrona dobrej spowiedzi.

Życie Świętosława

Był to człowiek prawy i szczerego serca. Kiedy się dokładnie urodził, nie wiemy. Wiemy, że pochodził ze Sławkowa z rodu szewców. Miał łaskę widzeń nadprzyrodzonych. Jedno z tych widzeń zostało utrwalone jako tło obrazu bł. Świętosława nad Ołtarzem Św. Mikołaja w Kościele P.W. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie. W tle obrazu widać basztę - budowlę Sławkowa, a na moście procesję z Biskupem na czele. Na pierwszym planie jest w ornacie postać Świętosława w aureoli. Według legendy widzenie to było początkiem jego działalności jako duchownego w Krakowie. Działalność krakowską bł. Świętosław rozpoczął posługą kleryka w Kościele Najświętszej Marii Panny, gdzie po otrzymaniu święceń kapłańskich sprawował obowiązki mansjonarza.

Prawość i prostota zjednała mu zaufanie obywateli krakowskich, którzy czynili go egzekutorem testamentów i wykonawcą ostatniej woli wiernych. Był ojcem ubogich i czułym opiekunem sierot i wdów. Żywoty Świętosława podkreślają jego szczególne umiłowanie i nabożeństwo do Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Ulubionym miejscem jego modlitwy był krucyfiks w Kościele Mariackim, przed którym śpiewał Psalmy Dawidowe. Według legendy Chrystus z tego właśnie krzyża przemówił do Świętosława.

Dwaj rajcy krakowscy Piotr i Salomon złożyli znaczną sumę pieniędzy na stały fundusz utrzymania psauterzystów, którzy po śmierci bł. Świętosława śpiewali psalmy w Kościele Mariackim, fundusz ten dopełniała siostra fundatorów - Anna Glińska. Istniał on do końca XIX wieku.

Bł. Świętosław żył skromnie. Dzięki temu z zebranych oszczędności kupił m.in. srebrny kielich do Kościoła Karmelitów na Piasku w Krakowie i znaczną liczbę książek darował Klasztorom i Bibliotece Kościoła Panny Marii. Świętosław pełnił służbę przy ołtarzu w kościele Mariackim, ufundowanym przez znany krakowski ród Salomonów, z którymi był blisko związany. Przez wiele lat mieszkał w ich domu i tam też zmarł. Był człowiekiem niezwykle pobożnym i przyjaznym każdemu człowiekowi. Starał się w każdej sytuacji praktykować cnotę milczenia i wypowiadać tylko tyle słów ile było to niezbędne – stąd jego przydomek Milczący. Na obrazach przedstawiany był z palcem na ustach.

Świętosław sprowadzał z całej Europy dzieła filozoficzne i teologiczne, które po przestudiowaniu ofiarowywał klasztorom, uważał bowiem, że książki takie powinny być dostępne dla wszystkich kapłanów. Zostawił po sobie wiele cennych notatek. Był znanym i cenionym spowiednikiem. Przyjaźnił się ze św. Janem Kantym, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zmarł w opinii świętości 15 kwietnia 1489 r. i pochowany został w Bazylice Mariackiej.

Kult Świętosława

Sławków, od wielu stuleci związany był z kultem tego Sługi Bożego, żywym aż do dnia dzisiejszego. O kulcie parafian bł. Świętosława świadczy fakt, że wielu Sławkowian nosi imię Świętosława, a ponadto parafianie posiadają obrazki bł. Świętosława z napisem Patron i Rodak Sławkowa – czytamy na stronie sławkowskiego Urzędu Miejskiego. Przy ul. Kościelnej w Sławkowie nad wejściem do budynku fundowanego przez Bp. Andrzeja Zauskiego na szpital dla biednych w 1758 r. znajduje się pod tynkiem polichromia przedstawiająca bł. Świętosława i Św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

Dziś wierni odwiedzający kaplicę Matki Bożej Częstochowskiej w Kościele Mariackim zauważyć mogą tam małą tabliczkę informującą, że Świętosław Milczący jest patronem spowiedników i spowiadających się. Znane są świadectwa dobrych spowiedzi po wcześniejszej modlitwie do tego świętego.

Proces kanonizacyjny

Świętosław Milczący wciąż czeka na wyniesienie na ołtarze. 29 listopada 1997 r. rozpoczęła działalność komisja historyczna w sprawie jego beatyfikacji. Komisję tą powołał 28 października 1997 r. Ks. Kardynał Franciszek Macharski, były Metropolita Krakowski. 22 stycznia 1998 r. Kardynał Macharski otworzył także proces kanonizacji Sługi Bożego Świętosława.

Biogram opracował: Piotr Dudała