Łagisza. Wykopaliska archeologiczne i cmentarze

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Łagisza - wykopaliska arch i cmentarze.jpg
Tytuł Łagisza. Wykopaliska archeologiczne i cmentarze
Rok wydania 2002
Miejsce wydania Łagisza-Będzin
Wydawca Stowarzyszenie Orderu św. Stanisława w Będzinie
Liczba stron 170
Format 145x205 mm
Autor
Autor Bolesław Ciepiela

Informacje:

Autor: Bolesław Ciepiela

Wydawca: Stowarzyszenie Orderu św. Stanisława w Będzinie

Miejsce i rok wydania: Łagisza-Będzin, 2002

Ilość stron: 170

Oprawa: miękka

ISBN 83-904898-5-6

Opis:

Spis treści:

strona 06 • Spis treści

strona 09 • Słowo prof. dr Włodzimierza Wójcika

strona 11 • Wstęp

strona 13 • Część I. Z otchłani wieków, cmentarzyska

strona 15 • Rozdział I. Z historii odkryć archeologicznych w Zagłębiu

strona 15 • I. Osadnictwo pradziejowe na terenie Zagłębia

strona 15 • 1. Periodyzacja historii starożytnej ziem polskich

strona 16 • 2. Opis ważniejszych wydarzeń sprzed wieków

strona 16 • 2.1. Epoka kamienia

strona 18 • 2.2. Epoka brązu, kultura łużycka

strona 19 • 2.3. Epoka żelaza

strona 20 • 2.4. Wczesne średniowiecze

strona 21 • II. Systematyka odkryć archeologicznych i ważniejsze wyniki

strona 21 • 1. Chronologia badań archeologicznych w Zagłębiu

strona 22 • 2. Pierwsze informacje o znaleziskach

strona 23 • 3. Odkrycia archeologiczne w latach 1914-1939

strona 24 • 4. Odkrycia archeologiczne z lat II wojny światowej

strona 26 • 5. Okres powojennego 35-lecia

strona 27 • 6. Wyniki badań archeologicznych w latach 1981-2001

strona 30 • Rozdział II. Historia odkryć archeologicznych w Łagiszy

strona 30 • I. Lata międzywojenne

strona 30 • 1. Z najwcześniejszych zapisów i dokumentów

strona 32 • 2. Dalsze odkrycia i prowadzenie badań ratowniczych

strona 32 • 2.1. Lokalizacja znalezisk, odkryć i wykopalisk archeologicznych

strona 33 • 2.2. Odkrycia z lat 1932-1933

strona 34 • 2.2.1. Cmentarzysko na polu "Leszcze", a może "Świerkle"

strona 35 • 2.2.2. Cmentarzysko na polu "Świerkle"

strona 41 • 2.2.3. Odkrycia z cmentarzyska na "Sroczej Górze"

strona 42 • II. Okres II wojny światowej

strona 42 • 1. Pojedyncze znaleziska

strona 43 • 2. Penetracje przez archeologów z Muzeum Górnośląskiego

strona 46 • III. Cmentarzysko kultury łużyckiej, przebadane w latach 1967-1968

strona 46 • 1. Skarby starej piaskowni

strona 48 • 2. Lokalizacja i obszar objęty badaniami

strona 49 • 3. Przebieg badań archeologicznych

strona 53 • 4. Opinie placówek naukowych o odkryciach na łagiskim cmentarzysku

strona 55 • 5. Zwiedzają i pokazują teren badanego cmentarzyska

strona 58 • IV. Wspomnienia mieszkańców Łagiszy o znaleziskach archeologicznych

strona 58 • 1. O znaleziskach z lat trzydziestych XX wieku

strona 58 • 1.1. Wspomnienie Władysława Baci

strona 59 • 1.2. Wspomnienie Barbary i Marii Raduckich

strona 60 • 2. O cmentarzysku w lasku Sitka

strona 60 • 2.1. Relacja Marianny Pikuły

strona 60 • 2.2. Relacja Jarosława Bijaka

strona 63 • Część II. Cmentarze

strona 65 • Rozdział I. Cmentarze miejscem modlitwy i źródłem historii

strona 65 • 1. Pojęcie cmentarza i historia grzebania zmarłych

strona 68 • 2. Uczcić zmarłych w listopadzie

strona 68 • 2.1. Z historii uroczystości Wszystkich Świętych

strona 69 • 2.2. Wspomnienir wszystkich zmarłych

strona 70 • 3. Wspomnienie i modlitwa

strona 73 • 4. Cmentarze źródłem historycznych

strona 74 • Rozdział II. Dawniejsze cmentarze

strona 74 • 1. Pochówki zmarłych przed ustanowieniem parafii

strona 74 • 1.1. Z historii przynależności parafialnej

strona 75 • 1 2. Pochówki łagiszan w Grodźcu

strona 79 • 2. Cmentarz zakaźny

strona 79 • 2.1. W okolicy

strona 79 • 2.2. W Łagiszy

strona 83 • Rozdział III. Cmentarz parafialny

strona 83 • I. Teren i obiekty kościelne

strona 83 • 1. Charakterystyka terenu pod względem geologiczno-górniczym

strona 86 • 2. Utworzenie parafii i obiekty kościelne

strona 86 • 2.1. Utworzenie parafii

strona 87 • 2.2. Łagiskie kościoły

strona 89 • 3. Kaplica przedpogrzebowa

strona 91 • II. Założenie, rozbudowa i pochówki

strona 91 • 1. Założenie cmentarza i jego rozbudowa

strona 91 • 1.1. Założenie cmentarza

strona 91 • 1.2. Rozbudowa cmentarza

strona 93 • 2. Opis terenu cmentarzu

strona 96 • 3. Architektura grobów i grobowców

strona 97 • 4. Niszczyciele nagrobków

strona 98 • 5. Zestawienie liczby zmarłych, pochowanych na łagiskim cmentarzu

strona 101 • Rozdział IV. Opis wybranych grobów

strona 101 • 1. Dobór pomników i grobów zamieszczonych w książce

strona 106 • 2. Usystematyzowanie wybranych grobów

strona 148 • Literatura

strona 153 • Reklamy sponsorów

strona 155 • 1. Z kart historii Elektrowni Łagisza

strona 159 • 2. Informacje o sponsorach

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego