Ćwierćwiecze władzy ludowej w województwie katowickim

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
25 lat władzy ludowej w woj kat.jpg
Tytuł Ćwierćwiecze władzy ludowej w województwie katowickim
Rok wydania 1971
Miejsce wydania Katowice
Wydawca Śląski Instytut Naukowy w Katowicach,
Liczba stron 347
Format 169x240 mm

Informacje:

Pod redakcją: Henryk Rechowicz

Wydawca: Śląski Instytut Naukowy w Katowicach,

Miejsce i rok wydania: Katowice, 1971

Ilość stron: 347

Oprawa: miękka

Opis:

Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji XXV rocznicy władzy ludowej w województwie katowickim. Katowice 23-24 stycznia 1970.

Spis treści:

strona 5 • Wstęp

strona 7 • Jerzy Ziętek: Przemówienie powitalne

REFERATY

strona 15 • Henryk Rechowicz: Droga Ślązaków i Zagłębiaków do Polski Ludowej

strona 35 • Adam Hrebenda: Rola partii w rozwoju województwa katowickiego

strona 55 • Wanda Mrozek: Przemiany struktury społecznej województwa katowickiego w Polsce ludowej

strona 72 • Jerzy Pietrucha: Przemiany gospodarcze w województwie katowickim

strona 94 • Tadeusz Pyka: Założenia rozwoju województwa katowickiego w latach 1971-1975

DYSKUSJA

SEKCJA HISTORYCZNA

strona 107 • Michalina Broniewska: Komuniści śląscy i zagłębiowscy w obronie niepodległości Polski

strona 111 • Rudolf Buchała: Międzynarodowe aspekty drogi Śląska i Zagłębia do Polski Ludowej

strona 115 • Tomasz Dobiosz: Doświadczenia śląskich komunistów

strona 117 • Piotr Dobrowolski: Geneza i charakter tzw. separatyzmu śląskiego w najnowszych dziejach Śląska Górnego i Cieszyńskiego

strona 124 • Tomasz Falęcki: Ludowe tradycje walki z nacjonalizmem niemieckim na Śląsku

strona 126 • Jerzy Jaros:Organizacja górnictwa węglowego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w pierwszych tygodniach po wyzwoleniu

strona 128 • Adam Kałuża: Komuniści Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego na drodze do leninowskiego stanowiska w kwestii polskiej

strona 133 • Janusz Kępski: Zasługi Polskiej Partii Socjalistycznej w umacnianiu postępowych tradycji społecznych i politycznych Ślązaków

strona 137 • Piotr Kowalczyk: Reforma rolna

strona 140 • Józef Kozik: Wkład Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w powojenną odbudowę kraju w pierwszych latach władzy ludowej

strona 144 • Czesław Madajczyk: Skutki wyzwolenia Śląska dla gospodarki Rzeszy i dla odradzającej się Polski

strona 146 • Józef Mądry: Rola miejscowej prasy w zapoczątkowaniu współczesnego procesu integracji społecznej i terytorialnej Śląska

strona 154 • Ewa Misior: Stosunek władzy ludowej do powstań śląskich

strona 159 • Antoni Molenda: Udział spółdzielców klasowych w organizacji życia gospodarczego w województwie katowickim po II wojnie światowej

strona 162 • Alfons Mrowiec: W sprawie reakcyjnego podziemia

strona 167 • Jadwiga Osojca: Polskość Katowic w latach 1039-1945

strona 171 • Jerzy Pabisz: Rola tradycji w dokonaniu przeobrażeń społecznych na Śląsku

strona 174 • Jan Przewłocki: O periodyzacji okresu walki śląskiej klasy robotniczej o wyzwolenie społeczne i narodowe

strona 176 • Franciszek Serafin: O tradycjach sojuszu robotniczo-chłopskiego w Zagłębiu Dąbrowskim

strona 180 • Bronisława Spyra: Stan bazy źródłowej dla badań historycznych nad okresem pierwszego 10-lecia Polski Ludowej

strona 184 • Bronisław Syzdek: Rola PPR w budowie władzy ludowej oraz znaczenie współpracy PPR i PPS

strona 186 • Józef Szczęśniak: Kierownicza rola partii

strona 190 • Jacek Świerkot: Formy dywersji niemieckiej

strona 192 • Karol Tkocz: Działalność komunistów

strona 194 • Władysław Ważniewski: Wpływ przemysłowego ośrodka zagłębiowsko-śląskiego na sąsiednie regiony rolnicze. Charakterystyczne cechy miejscowego ruchu oporu.

strona 198 • Mirosław Wierzbicki: Znaczenie tradycji w wychowaniu młodzieży

strona 202 • Henryk Wuttke: Gospodarczo-polityczne znaczenie województwa katowickiego dla współpracy PRL-CSRS-NRD a stanowisko rewizjonizmu ekonomicznego NRF

SEKCJA SOCJOLOGICZNA

strona 211 • Ludwik Aleksa: Miejsce inteligencji technicznej w strukturze społecznej naszego województwa

strona 213 • Henryk Dutkiewicz: Niektóre problemy rozwoju kulturalnego regionu

strona 220 • Lucyna Frąckiewicz: Sytuacja mieszkaniowa województwa katowickiego w minionym 25-leciu

strona 225 • Antoni Gładysz: Dorobek kulturalno-oświatowy województwa katowickiego w świetle leninowskiego modelu kultury socjalistycznej

strona 238 • Barbara Hierowska-Gorzelik: Obraz współczesnych Polaków w publicystyce społeczno-politycznej Niemieckiej Republiki Federalnej

strona 242 • Bohdan Jałowiecki: Miejsce kultury na Śląsku, katowicka aglomeracja, rola propagandy

strona 244 • Tadeusz Kaszper: O nową, ludową inteligencję

strona 248 • Włodzimierz Knobelsdorf: Struktura społeczna a odbiór propagandy

strona 250 • Gabriela Kraus: Niektóre społeczne aspekty postępu technicznego

strona 256 • Bronisław Podgrodzki: Aktywność społeczno-polityczna w zakładzie pracy

strona 258 • Kazimierz Pospiszyl: Problemy wychowania młodzieży szkół zawodowych

strona 259 • Kazimierz Sarna: Stosunki demograficzne i rozwój ekonomiczny

strona 262 • Jerzy Sikorski: Ruch racjonalizatorski a intelektrolizacja pracy

strona 263 • Andrzej Stasiak: Niektóre problemy urbanizacji GOP i ROW

strona 265 • Andrzej Stasiak: Polemicznie o modelu kultury. Awans młodzieży

strona 267 • Szczepan Wysocki: Jak pryskają mity przesiedleńców

strona 273 • Franciszek Ziemski: Procesy społecznej i zawodowej adaptacji ludności wiejskiej w środowisku miejskim województwa katowickiego

SEKCJA EKONOMICZNA

strona 279 • Leszek Cichy: Problem władzy i dwusferyczny charakter gospodarki regionalnej

strona 281 • Józef Góralczyk: W sprawie doboru mierników syntetycznych

strona 284 • Hanna Izdebska: Etapy polityki zatrudnienia w 25-leciu PRL

strona 287 • Eugeniusz Jasicha: Rozwój komunikacji

strona 289 • Otakar Káňa: Problemy regionów wysoko uprzemysłowionych

strona 291 • Hubert Kozłowski: Sytuacja gospodarcza Polski u progu 1970 roku w ujęciu prasy zachodniniemieckiej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów województwa katowickiego

strona 298 • Franciszek Makulik: Główne kierunki rozwoju przemysłu Katowic w 25-leciu Polski Ludowej

strona 301 • Stefan Nowak: Ilościowe i jakościowe zmiany struktury demograficznej i zasobów siły roboczej województwa katowickiego

strona 306 • Jerzy Pelan: Regionalne aspekty przemian gospodarczego województwa katowickiego

strona 310 • Henryk Polak: Typy postępu technicznego w kopalniach węgla kamiennego

strona 313 • Bronisław Rudnicki: Rozwój górnictwa węglowego

strona 316 • Józef Stęchły: Osiągnięcia województwa katowickiego w 25-leciu PRL w gospodarce wodnej

strona 319 • Jan Wilk: Problemy Bielskiego Okręgu Przemysłowego

strona 321 • Tadeusz Zieliński: Wizja województwa katowickiego

strona 324 • Stefan Żmuda: Ochrona środowiska naturalnego województwa katowickiego

strona 327 • Informacje o uczestnikach sesji naukowej

strona 329 • Indeks nazwisk

strona 333 • Indeks nazw geograficznych

strona 339 • Coдepжaниe

strona 342 • Contents

strona 345 • Spis treści

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego