Zryw wolnościowy początku lat osiemdziesiątych w województwie katowickim. Zarys uwarunkowań, przebiegu i skutków

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Zryw wolnościowy początku (...).jpg
Tytuł '''Zryw wolnościowy początku lat osiemdziesiątych w województwie katowickim. Zarys uwarunkowań, przebiegu i skutków'''
Rok wydania 2016
Miejsce wydania Katowice
Wydawca Śląsk Spółka z o.o. Wydawnictwo Naukowe - Katowice
Liczba stron 256
Format 145x205 mm
Autor
Bogumił Piechura

Informacje:

Autor: Bogumił Piechura

Wydawca: Śląsk Spółka z o.o. Wydawnictwo Naukowe - Katowice

Miejsce i rok wydania: Katowice, 2016

Ilość stron: 256

Oprawa: miękka

ISBN 978-83-7164-926-4

Opis:

Minęło trzydzieści pięć lat od wielkiego narodowego zrywu wolnościowego Polaków lat osiemdziesiątych. Pomimo istotnego znaczenia nie tylko dla naszego, ale także dla innych narodów Europy jest zwłaszcza młodszym pokoleniom mało znany i zbyt często wykorzystywany raczej do dzielenia jego uczestników. Pisemne relacje przebiegu i rezultatów ówczesnych wydarzeń zrywu solidarnościowego są rzadkością. Dlatego jego uwarunkowania oraz skutki – wewnętrzne i zewnętrzne – powinny być przedmiotem ocen i opracowań realizowanych nie tylko przez ośrodki specjalistyczne w skali ogólnopolskiej, ale również – jak w niniejszym opracowaniu – jako indywidualne relacje i oceny warunków przebiegu oraz rezultatów zrywu w skali zarówno regionalnej, jak i ogólnokrajowej.

O Autorze

Bogumił Piechura urodził się w 1926 roku w Lublinie; radca prawny, od 1980 roku zastępca przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Katowickim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego, od 1981 roku kierownik Biura Prezydialnego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, w latach 1981–1982 internowany w Szerokiej k. Jastrzębia i w Darłówku, 1989–1990 dyrektor Biura Delegata Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego, 1991–1994 dyrektor wydziału organizacyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i pełnomocnik wojewody do współpracy z samorządem terytorialnym, 1991–2015 członek Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.

Spis treści:

strona 5 • Spis treści

strona 11 • Wykaz skrótów

strona 13 • Wstęp

strona 62 • Chronologia wydarzeń poprzedzających i związanych ze zrywem wolnościowym lat osiemdziesiątych na obszarze województwa katowickiego i poza nim

strona 94 • Tezy programowe przyjęte przez I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego uchwałą nr 3a z 28 lipca 1981 roku

strona 109 • Wykaz zakładów pracy, w których wybrano delegatów na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „ Solidarność” w 1981 roku

strona 125 • Lista delegatów wybranych na I Walne Zebranie w Regionie Śląsko-Dąbrowskim NSZZ „ Solidarność” rozpoczęte 6 lipca 1981 roku

strona 153 • Uchwała organizacyjna I Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „ Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego z 1 sierpnia 1981 r. w sprawie struktury organizacyjnej oraz zasad funkcjonowania władz tego Regionu

strona 160 • Schemat organizacji Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „ Solidarność”

strona 161 • Członkowie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „ Solidarność” wybrani na I Walnym Zebraniu Delegatów w dniach 27–31 lipca 1981 roku

strona 163 • Pierwszy skład Prezydium Zarządu Regionalnego wybrany przez delegatów na ich pierwszym zebraniu w lipcu 1981 roku

strona 164 • Drugi skład Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „ Solidarność”

strona 165 • Delegaci Regionu Śląsko-Dąbrowskiego wybrani na I Zjazd Krajowy Związku w 1981 roku

strona 169 • Przedstawiciele Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” wybrani na I zjeździe do ogólnokrajowych władz Związku

strona 170 • Protokół porozumienia zawartego przez Komisję Rządową i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Jastrzębiu-Zdroju 3 września 1980 roku w Kopalni Węgla Kamiennego „ Manifest Lipcowy”

strona 179 • Porozumienie z dnia 11 września 1980 roku

strona 183 • Biała księga Kazimierza Świtonia

strona 204 • List otwarty do górników i ich rodzin

strona 207 • List otwarty do katolików – członków walczącej z Kościołem partii PZPR

strona 209 • List otwarty Władysława Suleckiego do Górników Śląska

strona 212 • Wybrane sylwetki działaczy omawianego okresu

strona 215 • Oficjalna lista członków Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej KOR

strona 217 • Zestawienie ważniejszych tytułów nielegalnych czasopism ukazujących się w omawianym okresie w regionie

strona 235 • Indeks osób

Germadon

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego