Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej - Tom 2: Kultura

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej Tom 2 Kultura.jpg
Tytuł Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, t II Kultura
Rok wydania 2004
Miejsce wydania Ojców
Wydawca Ojcowski Park Narodowy
Liczba stron 416
Autor
Autor Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Partyki

Informacje:

Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Partyki

Wydawca: Ojcowski Park Narodowy

ISBN: 83-919746-3-4

Miejsce i rok wydania: Ojców 2004

Ilość stron: 416

Opis:

………………………………

Spis treści:

s. 19-24: S. Kołodziejski - "Zamek Ostrężnik w świetle dotychczasowych badań"

s. 25-40: F. Kiryk - "Z dziejów urbanizacji Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w średniowieczu"

s. 41-46: Z. Noga - "Uwagi o księstwie siewierskim i jego granicach w XV-XVIII wieku"

s. 47-74: W. Kosiński - "Krajobraz jurajski - walory, zniszczenia, perspektywy"

s. 175-180: E. Joseph-Tomaszewska - "Doświadczenia w planowaniu przestrzennym na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej"

s. 245-248: J. Pawlik - "Elementy krajoznawcze w religijnych aspekcie pielgrzymowania szlakiem Orlich Gniazd"

s. 379-384 S. Kozłowski - "Aktualne problemy gospodarki środowiskowej na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej"

s. 395-402 U. Myga-Piątek - Urządzenia wodne w dolinach rzecznych Wyżyny Częstochowskiej w świetle archiwalnych materiałów kartograficznych

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego