Zjednoczone Zakłady Górmiczo - Hutnicze Modrzejów - B. Hantke

Z WikiZagłębie

Zjednoczone Zakłady Górmiczo - Hutnicze Modrzejów - B. Hantke Sp. Akc. Dyrekcja w Sosnowcu - Spółka Akcyjna założona w 1920 r. jako Modrzejowskie Zakłady Górniczo-Hutnicze SA przez Vereinigte Königs- und Laurahütte AG. Aktien-Geselschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb w celu zarządzania samodzielnymi dotąd zakładami w Zagłębiu Dąbrowskim: Hutą Milowice, Hutą Katarzyna i Hutą Staszic oraz fabrykami rur, pocisków, naczyń, łopat, a także odlewniami. W 1934 przekształcone w koncern Modrzejów-Hantke, Zjednoczone Zakłady Górniczo-Hutnicze SA.

Majątek

Kapitał zakładowy w 1938 r. zł 15.650.000, pochodzenia krajowego.

W Zagłębiu Dąbrowskim Spółka prowadziła huty żelazne „Milowice”, „Katarzyna” i „Staszic”, wszystkie trzy w Sosnowcu, oraz fabrykę wyrobów aluminiowych i blaszanych "Światowit" w Myszkowie, a poza obszarem Zagłębia – kopalnie rud żelaznych w powiecie częstochowskim, hutę żelazną „Częstochowa” w Częstochowie, hutę „Blachownia” w powiecie częstochowskim oraz fabrykę metalową w Warszawie.

Produkty

Znajdujące się w Zagłębiu Dąbrowskim huty żelazne oprócz zasadniczych produktów hutniczych: surówki, stali martinowskiej i wyrobów walcowanych, kutych i tłoczonych- wytwarzają rury spawane w styk, bednarkę na zimno walcowaną, drut ciągniony, oraz różne wyroby z działu przemysłu przetwórczego, jako to: śruby, nakrętki. nity, łopaty, młoty, młotki, siekiery, podkowy i inne.

Specjalnością Zakładów są wyroby wysoko postawionej, jedynej w Polsce, prasowni, w której między innymi produkowane były rury kwadratowe dla kotłów i butle stalowe do gazów sprężonych.

Zatrudnienie

Przeciętna ilość pracowników w Zakładach towarzystwa na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego w 1938 r. wynosiła 4.680.

Bibliografia

  • Przewodnik po Zagłębiu Dąbrowskim. Sosnowiec: Komitet Przewodnika po Zagłębiu Dąbrowskim, 1939, s. 145-146.