Zjednoczone Huty Szkła Gospodarczego i Technicznego "Vitropol" w Sosnowcu

Z WikiZagłębie

Zjednoczone Huty Szkła Gospodarczego i Technicznego "VITROPOL" w Sosnowcu z siedzibą przy ówczesnej ulicy 22 lipca 41; Powołane na początku lat 70-tych XX w. w wyniku przeprowadzonej centralizacji przemysłu szklarskiego; Kombinat prowadził w szczytowym okresie 40 zakładów produkcyjnych, zatrudniając ogółem 29 800 pracowników (dane na 31 października 1978). „Vitropol” urządzał ogólnopolskie pokazy produktów szklanych, współpracując przy organizacji tych imprez z katowickim Biurem Wystaw Artystycznych. Pierwszą Ogólnopolską Wystawę Szkła Artystycznego i Użytkowego zorganizowano na xxx-lecie prl-u w 1974 r.

W 1977 r. w Zjednoczonych Hutach Szkła Gospodarczego i Technicznego „Vitropol" w Sosnowcu powstała koncepcja utworzenia Centralnej Wzorcowni Szkła, do której huty szkła do końca lat 80-tych miały obowiązek oddawania swoich wzorów. Głównym inicjatorem tego przedsięwzięcia był Dyrektor ZHSGiT „Vitropol" dr Eugeniusz Gubała. W tym celu pozyskano od Kopalni Węgla Kamiennego „Sosnowiec" zabytkowy Zamek Sielecki. Zamek poddany został generalnej rewaloryzacji łącznie z adaptacją pomieszczeń i ich wyposażeniem. W okresie od 1977 do 1980 roku Zjednoczone Huty Szkła Gospodarczego i Technicznego "Vitropol" przeprowadziły generalny remont zamku.

Centralna Wzorcownia Szkła przekształcona w 1981 roku została przekształcona na Muzeum Szkła Współczesnego. W 1995 roku Muzeum Szkła przestało istnieć, a jego zbiory przeniesiono do miejskiego Muzeum w sosnowieckim pałacu Schöna.