Zeszyty Zagłębiowskie 1997 (3)

Z WikiZagłębie
Biblioteka Zagłębiaka
Zeszyty Zagłębiowskie 1997 (3).jpg
Tytuł Zeszyty Zagłębiowskie 1997 (3)
Rok wydania Będzin
Miejsce wydania 1997
Wydawca Muzeum Zagłębia w Będzinie
Liczba stron 31
Autor
Autor Praca zbiorowa pod redakcją Anny Smogór

Informacje:

Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Anny Smogór

Wydawca: Muzeum Zagłębia w Będzinie

ISBN 83-906103-2-9

Miejsce i rok wydania: Będzin, 1997

Ilość stron: 31

Opis:

Muzeum Zagłębia w Będzinie 1957 - 1997

Zeszyt ten jest w całości poświęcony 40 rocznicy utworzenia Muzeum Zagłębia w Będzinie. Przedstawia 40 lat działalności tej placówki muzealnej.

Spis treści:

strona 03 • Wstęp

strona 04 • Powstanie Muzeum Zagłębia w Będzinie

strona 07 • Najstarsze zabytki

strona 08 • Pamiątki historyczne

strona 08 • Zabytki Kultury Ludowej

strona 10 • Broń w dawnych wiekach

strona 12 • Dział sztuki

strona 12 • Dział naukowo-oświatowy

strona 14 • Pracownia plastyczna

strona 14 • Konserwacja zabytków

strona 15 • Administracja muzeum

strona 18 • Wystawy czasowe w latach 1956 - 1996

strona 26 • Wystawy stałe

strona 27 • Wydawnictwa muzeum (do 1996)

strona 28 • Nagrody i wyróżnienia

strona 29 • Wykaz dyrektorów muzeum (1956 - 1996)

strona 29 • Wykaz pracowników merytorycznych (1956 - 1996)

strona 29 • Wykaz pracowników administracyjnych (1956 - 1996)

strona 29 • Wykaz opiekunów wystaw i pracowników technicznych (1956 - 1996)

strona 31 • Statystyka kadr i zbiorów muzealnych (1956 - 1996)