Zenon Chorzewski

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko  ???
Data urodzenia ???1861
Data śmierci ???
Zawód Lekarz


CHORZEWSKI ZENON

Dr med., ppłk. Urodził się 22 gmdnia 1916 r. w Sosnowcu, syn Józe- fa i Barbary. Maturę uzyskał w Gim- nazjum im. B. Prusa w Sosnowcu w 1933 r., a dyplom lekarski na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszaw- skiego jako słuchacz szkoły wojsko- wej - prymus, o1rzymał szablę z dia- mentami. Jako lekarz wojskowy brał udział w kampanii wrześniowej, party- zantce AK oraz w powstaniu war- szawskim w stopniu ppłk. Pod koniec powstania warszawskiego mianowany przez gen. Bora-Komorowskiego osobistym lekarzem, znalazł się wśród 14 zakładników-więźniów w niewoli niemieckiej w Mumau k. Monachium. Po wojnie przebywał we Francji, a po powrocie do kraju w 1946 r. podjął pracę w Sopocie i na Akademii Medy- cznej w Gdańsku. Później ordynator oddziału chirurgii Szpitala Miejskiego nr l przy ul. Konrada w Sosnowcu, a od 1956 r. jego dyrektor. Wygrał konkurs na dyrektora "Szpitala nr l w budowie" przy ul. Zegadłowicza w Sosnowcu. Od 1964 r. został dyre- ktorem nowo oddanego Szpitala nr l w Sosnowcu i nadal był ordynatorem oddziału chirurgicznego. Ogłosił drukiem 12 prac naukowych. Podjego kierunkiem kilkunastu lekarzy zostało specjalistami. Czynny w życiu społe- cznym miasta, bardzo ceniony jako lekarz i człowiek, stanowczy i ener- giczny. Był członkiem Komisji Zdro- wia MRN w Sosnowcu, zastępcą rzecznika służby zdrowia, członkiem Sosnowieckiego Koła Polskiego To- warzystwa Lekarskiego, wybierany do Zarządu m.in. jako przewodniczący Koła i członek Zarządu Oddziału Katowickiego PIL. W uznaniu zasług dekorowany: Odznaką Grunwaldu, Krzyżem Zasługi (br., sr. i zł.), odznaką Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia, medalem X-lecia PRL, odznaką 1000- lecia Państwa Polskiego, złotą odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Woj. Kato- wickiego. Promowany do uzyskania dyplomu "Honorowy członek PTL ", żonaty, dwie córki. Zmarł 7 kwietnia 1970 r. po ciężkiej chorobie. Spoczywanacmen- tarzu przy Al. Mireckiego w Sosnowcu.


Źródło: Emilian Kocot "Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego - Wstęp do słownika biograficznego" (zamieszczone na Wiki Zagłębie za zgodą autora)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego