Zbigniew Madeyski

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
Zbigniew Madeyski
Zbigniew Madeyski
Imię i nazwisko Zbigniew Madeyski
Data i miejsce urodzenia ? ?
?
Data i miejsce śmierci ???
?
Zawód Polityk, poseł na Sejm II RP


Ur. 15.10.1897 w Krakowie. Zm. 24.10.1984 w Warszawie; pochowany na Cmentarzu Powązkowskim tamże. Ojciec Bartłomiej Zbigniew - sędzia; matka Anna z domu Uderska; żona (poślubiona 1930) Krystyna z domu Dąbrowska. Wykształcenie

Ukończył gimnazjum klasyczne w Samborze (matura eksternistycznie w Wiedniu 1915), Wydz. Prawa UJ (dr praw), Studium Rolnicze przy UJ oraz Szkołę Nauk Politycznych w Krakowie i szkołę oficerska w Bratysławie.

W czasie I wojny światowej 1915-17 w I Brygadzie LP, 1917-18 w armii austriackiej., po ukończeniu szkoły oficerskiej w Bratysławie służba wojskowa na Węgrzech. Od 1918 ochotnik w WP, uczestnik walk o Lwów, następnie sekretarz szefa Sekcji Amunicji w MSWojsk. W czasie wojny polsko-bolszewickiej uczestnik obrony twierdzy Modlin w składzie 1. pac, adiutant dcy p.; por. rez. W II 1924-27 referent ds. prawnych i społecznych pracowników kopalni "Czeladź" w Zagłębiu Dąbrowskim, 1927-28 jako stypendysta Funduszu Kultury Narodowej pogłębiał wiedzę z zakresu ekonomii społecznej: Francja, Międzynarodowe Biuro Pracy w Genewie, Belgia, W. Brytania. W 1928-29 sekretarz płk. Walerego Sławka (zob.), działacz BBWR na Kielecczyźnie: 1932 czł. Prezydium Rady Wojewódzkiej BBWR w Kielcach w charakterze przewodn. Sekcji Robotniczej. W 1929-33 prezydent m. Dąbrowa Górnicza (jego zasługą była m.in. rozbudowa sieci wodociągów i kanalizacji, budowa kolonii ogródków działkowych i parku ludowego).

W 1933-35 naczelny dyrektor Funduszu Pracy, 1936 czł. specjalnej komisji przy Min. PiOS ds. ubezpieczeń społecznych, patronował Międzyministerialnej Komisji Współpracy z Samorządem Gospodarczym, 1938-39 naczelnik Samodzielnego Wydz. Zatrudnienia i Migracji MPiOS. Uczestnik Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie (20 VI 1934). Czł. Zw. Legionistów, skreślony z listy pod koniec l. 30. z powodu niewstąpienia do OZN, którego był przeciwnikiem. W 1938-39 prezes Społecznej Akcji Wczasów; zwolennik powołania korporacyjnej instytucji "Samorządowych Związków Przemysłowych". Po wybuchu II wojny światowej organizował ekspozytury Komitetu Pomocy Społecznej w woj. północno-wschodnich, czł. konspiracyjnego Zw. Obrony Rzeczypospolitej w Wilnie, wydalony przez władze litewskie, na granicy aresztowany przez władze niemieckie i krótko więziony w stalagu I B k. Grunwaldu. Po powrocie do Warszawy w Tow. Ogródków Działkowych i konspiracyjnej "Unii" (czł. ZG, Komitetu Naczelnego i kier. pionu prasowego).


Aresztowany 2 V 1941, więziony na Pawiaku w Warszawie i przy Montelupich w Krakowie, 5 III - 23 IV 1942 ponownie na Pawiaku, po zwolnieniu pracował do 1944 jako agronom gminny w Kalwarii Zebrzydowskiej, następnie w ZG PCK w Warszawie. Od połowy 1943 zca dyr. Dep. Pracy i Opieki Społecznej Delegatury Rządu RP na Kraj. W czasie powstania warszawskiego dca Kompanii Dyspozycyjnej przy KG AK na Starym Mieście, ciężko ranny 1 X 1944, przetrzymywany w obozie przejściowym w Pruszkowie, skąd przez Jędrzejów i Kraków w II 1945 dotarł do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie pracował w ZG PCK. Aresztowany tamże przez NKWD, do 18 VII 1945 więziony w Łodzi, po zwolnieniu działał w SP (wiceprezes ZG do 1950). W 1949-68 na kierowniczych stanowiskach w Instytucie Urbanistyki i Architektury w Warszawie, następnie na emeryturze. Czł. Polskiego Tow. Ekonomicznego, PTTK, Tow. Przyjaciół Kultury Iberyjskiej, Tow. Przyjaźni Polsko-Indyjskiej (czł. zarządu) i Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Odznaczenia Odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP (przed 1939), Krzyżem Niepodległości (1931), Krzyżem Kawalerskim OOP (1978), Krzyżem Walecznych, Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 R. (1970), Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury (1972), Złotą Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (1973), Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Warszawy (1977) oraz Orderem Korony Włoch III kl.


 	-------------------

Sejm Poseł III i IV kadencji 1930-38. Kluby W III kadencji czł. klubu BBWR (czł. Komisji Rewizyjnej); od 1931 kier. kieleckiej grupy regionalnej posłów i senatorów BBWR; w IV kadencji czł. Grupy "Jutro Pracy" (zca przewodn.). Komisje W III kadencji pracował w komisji ochrony pracy (przewodn.); w IV kadencji w komisjach: budżetowej (zca czł.), pracy (1936 przewodn., 1937 zca przewodn.) i prawniczej.


W Sejmie IV kadencji od III 1936 czł. specjalnej komisji budowlanej. Współautor "Tez Parlamentarnej Grupy Pracy w sprawie aktualnych zagadnień dotyczących świata pracy", projektów ustaw o zw. zaw., radach zakładowych, izbach pracy, Naczelnej Izbie Gosp. i o Funduszu Pracy.

Lista W 1930 uzyskał mandat z listy nr 1 (BBWR) w okręgu wyb. nr 21 (Będzin), kandydował również z listy państwowej; w 1935 zdobył mandat w okręgu wyb. nr 27 (Sosnowiec). BIOGRAFIA
Bibliografia Skład Sejmu 1931, s. 23, 42; Komisje sejmowe BBWR 1931/32, s. [7]; Skład Sejmu 1935 (styczeń), s. 15, 23; Skorowidz Sejmu 1930-33, s. 68; Skorowidz Sejmu 1933-34, s. 41; Skorowidz Sejmu 1934-35, s. 46; "MP", 17 X 1930, nr 241; "MP", 4 XII 1930, nr 280; Scriptor 1935-40, s. 145 (fot.), 301; Album-Skorowidz, 1936, s. 144 (fot.); Skład Sejmu 1935 (październik), s. 17; Skład i komisje Sejmu 1936, s. 13, 16; Skład i komisje Sejmu 1937, s. 61, 64, 65; Skorowidz Sejmu 1935-37, s. 78-79; Stenogramy Sejmu: 13 XII 1935 (5/18), 7 II 1936 (9/8), 17 III 1936 (21/5), 1 XII 1936 (29/12. 13); Skorowidz Sejmu 1937-38, s. 72-73; Stenogramy Sejmu: 1-2 XII 1937 (60/10, 11); "MP", 20 IX 1935, nr 216;

BS: Relacja Zbigniewa Madeyskiego, b. posła na Sejm z okręgu wyborczego nr 27 (Sosnowiec) w latach 1930-35 oraz 1935-38 - o własnych pracach parlamentarnych i ówczesnym spojrzeniu na instytucję parlamentu, 25 IV 1975, oraz Wyciąg z zapisków dra Zbigniewa Madeyskiego b. posła na Sejm z okręgu wyborczego nr 27 (Sosnowiec) w latach 1930-35 oraz 1935-38 o własnych pracach parlamentarnych lub z mandatem posła w tym okresie związanych, 25 IV 1975; Wydz. Ewidencji Biura Kadr i Odznaczeń Kancelarii Prezydenta RP (kartoteka osobowa); AAN: BBWR (72); CAW: akta Krzyża Niepodległości (KN 7 VII 1931);

 	S. Łoza, 1938, s. 453-454; A. Chojnowski, Piłsudczycy, 1986; R. Domańska, Pawiak, 1988; A. Ajnenkiel, Historia Sejmu, 1989; Kto był kim, 1994, s. 355 (fot., oprac. A. Paciorek); Sł. biogr. katolicyzmu społ., t. II, 1994, s. 105-107 (fot., oprac. R. Gajewski); W. Grabowski, Delegatura Rządu, 1995; Leksykon, 1995, s. 438 (tu rok śmierci: 1985); W. Witos, Moja tułaczka, 1995; W. Grabowski, Polska tajna administracja cywilna 1940-1945, 2003.
Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego