Zagłębiowskie relikwie Świętego Jakuba Apostoła

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Sączów (gmina Bobrowniki, powiat będziński, Zagłębie Dąbrowskie/Zachodnia Małopolska)

Kościół i parafia p. w. św. Jakuba Apostoła (rok założenia 1224)

Relikwiarz z relikwiami św. Jakuba Apostoła (1) - Kościół w Sączowie (Foto: Dariusz JUREK)


Relikwiarz z relikwiami św. Jakuba Apostoła (2) - Kościół w Sączowie (Foto: Dariusz JUREK)

GEORGIUS DE LASCARIS

PATRIARCHA JEROSOLYMITANUS

Universis et singulis praesentes nostras litteras inspecturis fidem facimus, et attestamur, quod Nos ad majorem Omnipotentis Dei gloriam, suorumque Sanctorum venerationem, attenta facultate a Sanctissimo D(omino) N(ostro) BENEDICTO PP. XIV Nobis specialiter concessa, recognovimus Reliquias ex ossibus S. Jacobi Ap.(ostoli) Major(is) ex authenticis locis extractas, positasque in theca arg(entea) et ovate cryst(allo) ab utraque parte munita.

Bene clausa funiculo serico coloris rubri colligata, ac sigillo nostro signata dono dedimus, et concessimus cum facultate apud se retinendi, aliis donandi, et in qualibet Ecclesia, Oratorio, aut Capella publicae Fidelium venerazioni exponendi. In quorum fidem has testimoniales litteras manu nostra subscriptas, nostroque Sigillo firmatas, per infrascriptum Secretarium nostrum expediri mandavimus. Romae ex Aedibus nostris die 19 Mensis Iunii Anni 1779.

(subsignatio)

Gratis ubique

Reg.num 457

JERZY DE LASCARIS

PATRIARCHA JEROZOLIMSKI

Wszystkim i poszczególnym, którzy zobaczą to nasze pismo, potwierdzamy i zaświadczamy, że dla większej chwały Wszechmogącego Boga i czci jego Świętych, z uwzględnieniem upoważnienia w sposób szczególny udzielonego Nam przez Najświętszego Pana Naszego Papieża BENEDYKTA XIV, rozpoznaliśmy relikwie z kości św. Jakuba Starszego, Apostoła, wyjęte z autentycznych miejsc i umieszczone w srebrnej, owalnej tece, chronionej z obu stron osłoną z kryształu.

Dobrze zamkniętą, zawiązaną jedwabną nitką czerwonego koloru i opieczętowaną naszą pieczęcią, daliśmy ją w darze, i udzieliliśmy, z upoważnieniem, by mieć ją przy sobie, podarować innym i w jakimkolwiek kościele, oratorium czy kaplicy wystawienia do publicznej czci wiernych. Na potwierdzenie tego poleciliśmy, by przez naszego niżej podpisanego Sekretarza zostało sporządzone to nasze pismo uwierzytelniające, podpisane naszą ręką i opieczętowane naszą pieczęcią. Dano w Rzymie, w naszej siedzibie, 19 czerwca 1779 r.

(podpis)

Gratis ubique

Reg.num 457

Plik:Certyfikat autentyczności relikwii św. Jakuba Apostoła - Kościół w Sączowie (Foto: Dariusz JUREK)Linki

Szlak VIA REGIA - Droga św. Jakuba

Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Na szlaku VIA REGIA”

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego