Zagłębiowskie kopalnie węgla w czasopismach naukowo-technicznych

Z WikiZagłębie
Biblioteka Zagłębiaka
Zagłębiowskie kopalnie węgla w czasopismach.jpg
Tytuł Zagłębiowskie kopalnie węgla w czasopismach naukowo-technicznych
Rok wydania 2008
Miejsce wydania Będzin
Liczba stron 281
Format 16,5x24 cm
Autor
Autor Bolesław Ciepiela

Informacje:

Autor: Bolesław Ciepiela

Wydawca: Wydawnictwo Progres - Sosnowiec

Miejsce i rok wydania: Będzin, 2008

ISBN: 978-83-87543-93-8

Liczba stron: 281

Oprawa: miękka

Opis:

Będzin : Stowarzyszenie Artystów Polskich. Oddział : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Koło "Zagłębie", 2008

Spis treści:

strona 5 • Spis treści

strona 9 • Wprowadzenie

strona 11 • Początki górnictwa w Zagłębiu Dąbrowskim

Rekomendacje książki

strona 13 • Recenzja napisana przez dr inż. Bogdana Ćwięka

strona 15 • Pismo z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

strona 16 • Pismo ze Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach

Część I - Charakterystyka wybranych, zlikwidowanych kopalń węgla w oparciu o artykuły z czasopism

strona 19 • Kopalnia węgla "Jowisz"

strona 23 • Kopalnia węgla "Paryż"

strona 29 • Kopalnia węgla "Saturn"

strona 34 • Kopalnia węgla "Sosnowiec"

Część II - Wybrane ważniejsze artykuły z czasopism dotyczące kopalń węgla

strona 41 • Z historii kopalń

strona 41 • Tragedia w kopalni "Reden"

strona 44 • Z historii 85-lecia kopalni "Grodziec"

strona 48 • Z historii 170 lat górnictwa węglowego w Grodźcu

strona 55 • Jubileusz 100-lecia I Zjazdu Polskich Górników w Krakowie w 1906 r.

strona 60 • Sztandary, ołtarze i figury św. Barbary grodzieckich górników

strona 64 • Szyby

strona 64 • Szyby na terenie Grodźca

strona 73 • Zabezpieczenie ruchu kopalni od nieczynnych, wyżej położonych poziomów

strona 83 • Modernizacja szybu II w KWK "Grodziec"

strona 88 • Regularna jazda ludzi szybem wentylacyjno-materiałowym

strona 91 • Systemy eksploatacji i dobór obudów

strona 91 • Rozwój wybierania grubych pokładów węgla oraz mechanizacji prac dołowych w KWK "Grodziec"

strona 100 • Rozwój systemów eksploatacji cienkich pokładów węgla w kopalni "Grodziec"

strona 121 • Ocena doboru optymalnego typu obudowy zmechanizowanej dla eksploatacji pokładu 816 w KWK "Grodziec"

strona 132 • Ocena doboru obudowy zmechanizowanej przy eksploatacji pokładu cienkiego w warunkach KWK "Grodziec"

strona 139 • Likwidacja zagrożeń

strona 139 • Technologie uszczelniania tworzywem sztucznym zrobów ścian zawałowych w aspekcie profilaktyki przed pożarami endogenicznymi

strona 142 • Z doświadczeń lokowania pyłów dymnicowych na dole kopalni

strona 153 • Wyniki samozapalności węgla w pokładzie 712 kop. "Grodziec"

strona 158 • Prowadzenie ścian w warunkach zagrożenia pożarowego w zrobach zawałowych

strona 165 • Prowadzenie ścian w trudnych warunkach geologiczno-górniczych

strona 165 • Sposób wydłużenia frontu ściany zmechanizowanej prowadzonej w warunkach zaburzeń geologicznych

strona 172 • Optymalny model mechanizacji ścian wcienkim pokładzie o trudnych warunkach geologiczno-górniczych

strona 177 • Z doświadczeń prowadzenia ścian zmechanizowanych w rejonie głównych uskoków

strona 184 • Prowadzenie ścian zmechanizowanych o zmiennej długości

strona 194 • Wyrobiska przyścianowe

strona 194 • Zachowanie się chodników przyścianowych ściany zawałowej wyposażonej w obudowę zmechanizowaną prowadzoną od pola

strona 201 • Wzmacnianie obudowy przyścianowych wyrobisk korytarzowych

strona 204 • Wzmacnianie skrzyżowań ścian z chodnikami

strona 212 • Sposoby ochrony chodników przyścianowych ścian zawałowych wyposażonych w obudowy zmechanizowane

strona 217 • Wybrane sposoby utrzymania zdolności ruchowej wyrobisk przyścianowych w obudowy zmechanizowane

strona 221 • Próba oceny doboru optymalnej szerokości filarów oporowych

strona 232 • Tamy wentylacyjne i wentylacja lutniowa

strona 232 • Automatyzacja tam wentylacyjnych budowanych w chodnikach z trakcją elektryczną

strona 241 • Tamy automatyczne sterowane budowane poza głównymi chodnikami przywozowymi z trakcją elektryczną

strona 246 • Sposób zwiększenia intensywności przewietrzania długich wyrobisk ślepych

strona 254 • Sposób zabezpieczenia wlotu lutniociągu przed zanieczyszczeniem odstrzelonym urobkiem

Część III - O dorobku pisarskim

strona 261 • Spis artykułów Bolesława Ciepieli opublikowanych w czasopismach naukowo-technicznych

strona 266 • Wykaz książek

strona 268 • Bolesław Ciepiela - 50 lat współpracy z czasopismem "Wiadomości Górnicze"

strona 274 • Zakończenie

strona 275 • Wykaz Sponsorów

strona 276 • Reklamy sponsorów